Replik till Anders Lindbom

I Barbro Hedvalls bok Vår rättmätiga plats beskrivs hur rösträttskvinnorna i motpropagandan utmålades som svikare. De påstods strunta i barn och hem. På affischerna samsades gråtande barn med män som efter hårt arbete möttes av ostädade hem. Kampen mot kvinnors rättmätiga plats i samhället var dock dömd att förlora. Liksom den överreglerade finansmarknaden inte kunde överleva i en globaliserad ekonomi kunde kvinnoförtrycket aldrig överleva i ett modernt samhället.

I dag ska i stället flyktingarna förhindras från att rasera välfärdsstaten. Det tycks som ett eko från förr. De som inte anses vara en del av vårt samhälle bankar på rättigheternas dörr. Och svaret, när antalet asylsökande ökar, är att de inte borde göra sig besväret.

Continue reading Replik till Anders Lindbom

Om högerpopulism och feminism

Med anledning av högerpopulismens utfall mot feminismen och mot ensamkommande barn i spåren av övergreppen på festivaler.

Det finns ett problem i svensk debatt, och den är att debatten i så stor utsträckning kretsar kring olika förklaringsmodeller. Den rimliga ståndpunkten kring övergrepp mot kvinnor – oavsett om det är i hemmets vrå eller i folkvimlet på en festival – är att de är oacceptabla.

Continue reading Om högerpopulism och feminism

Tänkvärt om europatanken

Kloka ord från Jan Björklund i går.

”De som tror att lösningen på denna besvikelse nu är att försvaga EU-samarbetet är fel ute. Möter vi folkets besvikelse över att EU inte åstadkommit mer, med att försvaga själva samarbetet, så finns det ingen botten. Om EU-samarbetet försvagas, så kommer EU att åstadkomma ännu mindre resultat. Det kommer sluta med upplösning.”

Continue reading Tänkvärt om europatanken

Angående voteringen om begränsningslagen

Det anförs på sina håll att Liberalerna under gårdagen egentligen röstade emot regeringen och att mina invändningar närmast har rört teknikaliteter. Det finns därför anledning att klargöra ett och annat.

Under gårdagen voterade riksdagen om ett antal lagändringar som i huvudsak handlade om att göra det svårare att få asyl och kraftigt försvåra familjeåterförening. Liberalerna hade under lång tid kraftigt kritiserat stora delar av lagförslaget. När det väl kom till omröstning föreslog man dock knappt några ändringar i lagförslaget. I stället valde man att avstå i delar av omröstningen och i nästan alla andra delar röstade man inte på ändring i lagförslaget utan på att riksdagen skulle ”tillkännage” olika ståndpunkter. Det är ett olyckligt och svagt agerande.

Continue reading Angående voteringen om begränsningslagen

Angående voteringen om den s.k. begränsningslagen

Riksdagen ska snart votera om den s.k. begränsningslagen.

Det tar emot att skriva detta, men jag är i nuläget djupt besviken på Liberalernas riksdagsgrupp. Trots att man sedan flera månader tillbaka tydligt deklarerat att man inte godtar hela begränsningslagen kommer man aktivt släppa igenom den.

Continue reading Angående voteringen om den s.k. begränsningslagen

Om asylrätten

Så här i slutet av året vill jag passa på att skriva några ord om vad jag tror kommer att bli en stor debattfråga de kommande månaderna. I skuggan av 2015 års diskussioner om tidsbegränsade uppehållstillstånd, ID-kontroller och begränsad anhöriginvandring kommer vi sannolikt under 2016 att behöva retirera till att diskutera om själva asylrätten är något att ha över huvud taget.

Debatten har redan börjat. En forskare i nationalekonomi, Joakim Ruist, skrev redan den 8 september 2015 uttryckligen om avskaffad asylrätt på Svenska dagbladets debattsida. I praktiken har alla som har förespråkat olika former av tak för asylinvandringen samt de som vill ha fler kvotflyktingar framför asylinvandrare argumenterat i samma linje. Den 20 december 2015 skrev Ruist återigen på sin blogg på temat. Och i dagarna kom även samma budskap från Danmarks statsminister.

Det är därför dags att formulera ett försvar för asylrätten.

Continue reading Om asylrätten

Apropå kvotflyktingar

Apropå kvotflyktingar.

Är det en rimlig hållning att minska asylrätten för de som kommer till Europa och istället lägga resurser på de som är kvar i flyktinglägren?

Det anförs ibland att vi i Sverige och västvärlden har en osolidarisk asylrätt eftersom våra system ger asyl till dem som tar sig hit samtidigt som de som är kvar i oroshärden/flyktinglägret inte får asyl. Argumentet är att de som är kvar i flyktinglägren är mindre bemedlade och oftare har det sämre ställt medan de som tar sig till Europa är mer resursstarka. Det är därmed orättvist att vi lägger resurser och beviljar asyl till flyktingar som tar sig till Europa samtidigt som de mindre resursstarka lämnas kvar i misär.

Continue reading Apropå kvotflyktingar

Våga tro på individen

Slutreplikerar om Socialdemokraternas beslut att upphandla sfi och annan vuxenutbildning ihop. Ett väg som deras egen regering till och med varnat för. Nu kommer de stora företagen i Uppsala premieras på de små aktörernas bekostnad med mindre valfrihet och mångfald som följd. Som vanligt i socialdemokratins Sverige är individen förlorare.

Continue reading Våga tro på individen