Högskola för bildning och resurser för bildning

Tredje dagen i Almedalen idag. Idag har jag bl.a. deltagit i SUHFs seminarium om resursfördelning till den högre utbildningen och i en debatt om Västsahara. Det har blivit en hel del annat på denna fullspäckade dag men dessa två seminarier sticker nog ut. Högskoledebatten i morse gjorde det mycket tydligt hur pass få svar socialdemokratin har. Det vanligaste svaret från riksdagsmannen från S var att han inte hade några konkreta svar och att det var viktigt att lyssna på andra.

suhf 5

Att lyssna på andra, i det här fallet landets lärosäten och expertis, är ett viktigt inslag i politiken. Men politiken handlar inte bara om att lyssna. Den information som forskare och andra presenterar kan aldrig ge ett entydigt svar på hur man ska styra och fatta beslut. Detta är politikens uppgift, att med stöd av fakta och statistik våga fatta politiska beslut även när det inte finns någon entydig fakta och statistik.

Sveriges universitet och högskolor har fått kraftigt ökade resurser de senaste två mandatperioderna. Det kan man tacka Folkpartiet för. Men det finns mycket kvar att göra. Jag vill att studenternas val och preferenser allt tydligare ska få genomslag i högskolan, att den fria forskningen inte ska styras allt för mycket av (en centerpartistisk) näringslivs- och innovationsvurm samt att den akademiska friheten ska förstärkas.

För att se debatten från SUHFs seminarium, klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *