Moderaternas förslag att avvisa asylsökande

Det refereras till att Moderaternas förslag om att avvisa asylsökande vid svenska gränsen strider mot internationella avtal. Vad som avses är i huvudsak Dublinförordningen. Ifrågavarande förordning är emellertid inte ett internationellt avtal. Förordningen är en rättsakt utfärdad av EU och som gäller som lag i Sverige.

Dublinförordningen har dessutom förhandlats av svenska EU-parlamentariker och av svenska regeringen. Förordningen föreslogs först av EU-kommissionen den 3 december 2008 och efter behandling i Europaparlamentet – där svenska partier är representerade – godkändes förordningen av den 7 maj 2009. De svenska moderaterna Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic röstade då samtliga ja till förordningen.

Efter vissa ytterligare ändringar antogs förordningen sedan av ministerrådet den 6 juni 2013. I rådet var Sverige då representerad av en moderatledd regering. Knappt en vecka senare antogs förordningen slutligt av Europaparlamentet den 12 juni 2013. Föredragande var den svenske europaparlamentarikern Cecilia Wikström. De svenska moderaterna röstade för.

Och så till pudelns kärna: Dublinförordningen är svensk lag. Den är inte ett internationellt avtal. Förordningen gäller direkt i Sverige och om det uppstår en konflikt mellan Dublinförordningen och vanlig lag så gäller förordningen.

Sedan kan man i Sveriges riksdag givetvis anta andra regler ändå och strunta i att tillämpa de regler som Sveriges regering och av folket direktvalda parlamentariker har ställt sig bakom. Men då ska man ha klart för sig att det innebär att man underkänner EU. I princip skulle det motsvaras av att en svensk kommun stiftar egna lagar i strid med riksdagens lagar.
Slut på meddelandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *