Om s.k. säkra länder

Apropå säkra länder.

Sverige har redan ett snabbspår inom asylprocessen och s.k. ”uppenbart ogrundade asylansökningar” avvisas redan i dag med omedelbar verkställighet. Det är därför den genomsnittliga tiden för asylansökningar från bl.a. länderna på Balkan är betydligt lägre än de från andra delar av världen.

Konceptet ”säkra länder” är dock något annat än snabbspåret. Anledningen till att snabbspåret går fort är nämligen att den asylsökande i de uppenbart ogrundade fallen sällan tilldelas ett offentligt biträde (jurist) och att den asylsökande kan avvisas ur Sverige trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. För att upprätthålla kvaliteten och rättssäkerheten i asylprocessen sållar därför Migrationsverket ut de asylansökningar som inte bedöms som uppenbart ogrundade trots att de kommer från t.ex. länderna på Balkan. De osäkra fallen får därmed en mer rättssäker prövning trots förekomsten av ett snabbspår.

Denna möjlighet är viktig eftersom inte alla ansökningar från t.ex. länderna på Balkan är uppenbart ogrundade. Vissa länder är mer säkra än andra, men det kan finnas grundade asylansökningar från alla jordens länder. Kanada, som till och med av Dagens industris ledarsida nyligen har hyllats som ett föregångsland inom asylrätten, meddelade t.ex. förra året asyl till 320 asylsökande från USA och 1 206 asylsökande från Europa och Storbritannien.

Om man inför konceptet ”säkra länder” skulle det innebära att samtliga från dessa länder får den mindre rättssäkra modellen med omedelbar verkställighet och inget juridiskt biträde. Det skulle riskerar rättssäkerheten för en del av de asylsökande och skulle i värsta fall kunna innebära att en asylsökande som har asylskäl ändå avvisas.

Jag hoppas därför att Folkpartiets landsmöte inte bifaller förslaget om att införa säkra länder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *