Apropå opinionsutvecklingen

Sverige har haft en stor invandring under mycket lång tid. Visserligen högre under 2014 än på länge men landet har haft ett invandringsöverskott samtliga år sedan 1970, bortsett från 1972 och 1973. Mellan 50 och 75 procent av befolkningsökningen de senaste två decennierna är hänförlig till invandringen. Om man slår ihop all invandring sedan 1970 har 2,6 miljoner människor invandrat till Sverige. Många flyttar givetvis härifrån sen igen, men slutsatsen är uppenbar: Sverige har sedan decennier tillbaka en mycket stor erfarenhet av ett stort mottagande av invandrare.

Samtidigt som vi har haft en sådan inflyttning så mår Sverige ganska bra. Faktum är att Sverige de senaste tjugo åren har haft en tillväxttakt som är i nivå med USA:s och högre än Tysklands. Den svenska ekonomin uppvisar faktiskt totalt sett en högre produktivitet än OECD-genomsnittet.

För åldersgruppen 15-74 år har Sverige EU:s näst högsta sysselsättningsgrad. Arbetslösheten i Sverige ligger under EU-genomsnittet och utvecklingen från mitten av 2010 (då invandringen tog fart igen) har varit betydlig mer gynnsam i Sverige än i EU totalt sett. Vi har i själva verket lägst andel långtidsarbetslösa i EU och har den högsta kvinnliga sysselsättningsgraden i EU: Enligt vissa internationella jämförelser är Sverige rent av det tionde mest konkurrenskraftiga landet i världen. Vi är därtill ett av de mest utbildade länderna i världen, har en av de lägsta offentliga bruttoskulderna i OECD och räknas som ett av de mest fria länderna i världen enligt Freedom House. Enligt Human development index är Sverige ett av världens mest utvecklade länder.

Till råga på allt räknas vi som ett av de lyckligaste folken på jordklotet.

Kontentan av detta är att Sverige har haft stor invandring under en längre tid och att Sverige samtidigt har etablerat sig som ett av de mest framgångsrika länderna på jorden. Slutsatser av detta får var och en dra själv, men mitt tips är att det inte är på grund av att folk möter invandrare på gatan eller för att folk har mindre i plånboken som de nu uppger sig stödja invandringskritiska partier. Förklaringen är troligen en annan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *