Är svensk utlänningsrätt dikterad av miljöpartiet?

Det anförs på sina håll att rådande migrationspolitik (läs: lagstiftningen som reglerar vilka som får asyl i Sverige) är miljöpartistisk, i kontrast mot den som skulle ha gällt om övriga partier hade fått bestämma.

Detta är inte korrekt. Huvuddragen i svensk utlänningslag rörande vilka som kan få asyl härstammar från 1996 års beslut om ändring i den gamla utlänningslagen. I de omröstningarna röstade Miljöpartiet >emot< samtliga regeringens förslag, vilket även Folkpartiet och Vänsterpartiet gjorde i de flesta omröstningar. Kristdemokraterna avstod i flera voteringar.

Efter 1996 års beslut har ändringar i utlänningslagen rörande asyl antingen varit mer eller mindre redaktionella och syftat till att kodifiera gällande praxis eller i huvudsak föranletts av införlivande av EU-regler.

Slut på tillkännagivandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *