Tillståndskrav för tiggeri

Liberala kvinnor föreslår i dag att man ska införa ett tillståndskrav för tiggeri. Man skulle kunna argumentera på precis samma sätt med prostitution. För att förhindra att, framför allt, kvinnor utnyttjas ska ett tillståndsförfarande införas så att kvinnorna får information om sina rättigheter samtidigt som myndigheterna får en översikt över vilka som säljer sina kroppar. Det fina med sexualbrottslagen är dock att den inte placerar något sådant ansvar på den svage. Istället är det sexköparen, det vill säga den som utnyttjar, som bär ansvaret och som straffas vid regelöverträdelser.

Med ett tillståndskrav för tiggeri blir det tvärtom  – den utsatta människan disciplineras och avkrävs ett tillstånd. Med en kontraproduktiv effekt. Den tiggande människan skyddas inte, snarare motarbetas hon sin enda lagliga möjlighet att inte behöva sälja sina kropp.

Annars är nog nyckelformuleringen denna: ”vi har alla ett ansvar att inte stå handfallna när människor från andra EU-länder lider på våra gator”. Nyckelorden är ”vi” och ”våra gator”. Eftersom vi alla vet att situationen i Rumänien och Bulgarien är ännu värre än på gatan här i Sverige flyttar man med dessa små ord, möjligtvis oavsiktligt, fokus. Vi vet alla att tiggeritillstånd inte löser problemet i tiggarnas hemländer. Tankarna har därmed vandrat från att det är fel att människor tigger och lever i misär till att det är fel att människor tigger och lever i misär på ”våra gator”. Och tankarna vandrar ännu längre från den tanketradition där vi manar till tolerans inför allt beteende som inte utgör direkta hot mot andra människor.

Jag upprörs också över att människor i dagens Europa inte har någon annan möjlighet att försörja sig än att resa till bl.a. Sverige för att tigga. Men detta är inte lösningen. Ingen annan människa hotas eller skadas av ett passivt tiggeri. Det är själva definitionen av passivt tiggeri. Man kan uppleva det som upprörande och jobbigt att påminnas om andra människors misär, men det skadar oss inte. Och då borde inte staten reglera beteendet. Därför är detta ett dåligt förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *