Dyrt misstag av Folkpartiet att gå med på Reinfeldts alliansöverenskommelse

Skriver tillsammans med Jonatan Macznick och Joakim Holmertz på Newsmill om alliansöverenskommelsen i Maramö:

Efter alliansmötet hemma hos Annie Lööf i Maramö tidigare i veckan står det klart att Fredrik Reinfeldt helt lyckats utmanövrera de tre andra allianspartiledarna i de förhandlingar som förts om det framtida allianssamarbetet. Planen kommer göra att Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ännu mer än idag försvinner i Moderaternas skugga.

Ett fördjupat allianssamarbete kommer ytterligare minska Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas utrymme att driva sin egen politik. Bara moderaterna tjänar på ett fördjupat allianssamarbete, och i motsvarande mån förlorar de svenska väljarna på det eftersom väljarnas möjlighet att påverka den politik som kommer föras av en eventuell borgerlig regering efter valet 2014 minskar

Det var rätt att bilda Alliansen 2004. Det var det enda sättet att bryta det socialdemokratiska maktmonopolet och fatta nödvändiga beslut för att få Sverige på fötter igen. De borgerliga partierna har dessutom bevisat att de klarar av att samarbeta och regera tillsammans.

Dagens politiska landskap ser dock helt annorlunda ut. Socialdemokraterna är inte samma maktfaktor som förr och borgerlig regeringsduglighet är ett faktum. Det kräver nya strategier. Väljarna måste få veta att en röst på Folkpartiet liberalerna inte är detsamma som en röst på Moderaterna. De måste få veta att en röst på Folkpartiet är en röst för humanare migrationspolitik, avskaffad värnskatt och stärkta rättigheter för HBT-personer.

Maramömötet innebär dock motsatsen. Fram till valet kommer skillnaderna mellan de borgerliga partierna snarare minska. I juni nästa år, precis efter europaparlamentsvalet, läggs ett allianskonvent. Då kan eventuella skillnader mellan partierna som väljarna lagt märke till under europaparlamentsvalet slätas över. När alliansens gemensamma valmanifest kommer presenteras ytterligare två månader senare är det bara en månad kvar till valet. Precis lagom lång tid för att väljarna inte ska hinna uppfatta några skillnader mellan alliansens olika partier efter det att deras gemensamma politik släpps.

Alliansen har inneburit mycket gott för Sverige, och kan förhoppningsvis åstadkomma mycket gott också i framtiden. Alliansens små partier måste emellertid börja visa på borgerliga alternativ till den – oftast väldigt moderatinfluerade – kompromisspolitik som är alliansens politik. I ett samarbete måste man kompromissa, men det finns inte någon motsättning mellan att ställa sig bakom en kompromiss och samtidigt vara tydlig med att man hade föredragit en annan politik.

Folkpartiet liberalerna måste göra upp med föreställningen att väljarna är dumma. Det är de inte. Väljarna kan hålla två saker i huvudet på samma gång. Folkpartiet kan både delta i allianssamarbetet och driva sin egen politik. Den enda egentliga anledningen att inte driva sin egen politik är att man inte tror på den, utan känner sig tryggare bakom någon annans. Vi tror på Folkpartiet liberalernas politik, och den vill vi driva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *