Angående voteringen om den s.k. begränsningslagen

Riksdagen ska snart votera om den s.k. begränsningslagen.

Det tar emot att skriva detta, men jag är i nuläget djupt besviken på Liberalernas riksdagsgrupp. Trots att man sedan flera månader tillbaka tydligt deklarerat att man inte godtar hela begränsningslagen kommer man aktivt släppa igenom den.

Liberalerna väljer att ducka när möjligheten ges att opponera sig mot de allra värsta delarna av lagförslaget. Motiveringen till att inte rösta ned hela lagen är att man inte kan eller borde rösta emot ett lagförslag för att man inte godtar delar av det. Det är en rak och tydlig hållning som ska respekteras.

Omröstningen i riksdagen är dock inte så enkel att den endast handlar om ja eller nej till hela lagförslaget. Beslutspunkt 9 i betänkandet är behandlingen av en motion från Centerpartiet och Kristdemokraterna som handlar om att bryta ut och ta bort just de paragrafer i begränsningslagen som stoppar familjeåterförening för många politiska flyktingar och samtliga krigsflyktingar (6 -7 §§ i begränsningslagen). Utskottet – vad det verkar med Liberalernas medverkan – har föreslagit att avslå C och KD:s förslag.

Liberalerna har i sin egen följdmotion skrivit att man motsätter sig begränsningar av familjeåterföreningen. Partiet har dock valt en annan lösning än den som KD och C föreslagit. I stället för att föreslå riksdagen att bryta ut och ta bort 6 -7 §§, vilket hade lett till fortsatt familjeåterförening för krigsflyktingar, väljer Liberalerna i sin reservation att föreslå riksdagen att “tillkännage” sin ståndpunkt för regeringen.

Skillnaden mellan att tillkännage en ståndpunkt och att bryta ut specifika lagrum är fundamental. Genom det förra reduceras riksdagen till en diskussionsklubb som ger uttryck för åsikter. Påverkan på själva slutprodukten, den lag som Migrationsverket ska tillämpa, är noll. Genom det senare agerar riksdagen i stället som vad den faktiskt är – lagstiftare.

Att i medier säga sig vara emot att splittra barnfamiljer men i riksdagens votering inte rösta mot sådan splittring, det saknar motstycke. Jag hoppas att Liberalernas riksdagsgrupp hinner ta sig en riktig funderare innan voteringen i dag kl. 15.30.

Två timmar återstår. Tiden går.

Och för att vara tydlig med inspiration från en annan liberal i Uppsala: de fulaste fiskarna är givetvis regeringen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är de som har släpat tokigheterna till riksdagens bord över huvud taget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *