Lägg ner Akademiska hus

Sedan 2003 har cirka 17,3 miljarder kronor(skatter och utdelning) av anslagen till högre utbildning tagit omvägen via Akademiska hus tillbaka till Finansdepartementet. I snitt är det 1,5 miljarder kronor om året. Det är mer än vad Uppsala universitet får i anslag för högre utbildning varje år.

Bakgrunden är den låtsasmarknad som Akademiska hus utgör. Bolaget, som förvaltar över 60 % av alla universitetslokaler, tar ut s.k. marknadshyror, går med miljardvinster och delar sedan ut överskottet i form av utdelning och skatt till staten. Det är helt orimligt.

Akademiska hus bildades 1993 efter bolagiseringen av statliga Byggnadsstyrelsen. Tanken var kanske god, att bolagisering och konkurrensutsättning skulle effektivisera en annars byråkratiserad verksamhet. Men samtidigt är det så feltänkt. Universitetslokaler är ingen normal marknad. Hur man än vrider och vänder på det så kan t.ex. Uppsala universitet inte ersätta Universitetshuset eller Carolina Rediviva med något annat. I vart fall vill vi inte det.

Dessutom finns det gott om exempel på att Akademiska hus inte är den bästa fastighetsförvaltaren. Men eftersom lärosätena inte har något alternativ att vända sig till så kan normala marknadsmekanismer inte fungera, eftersom man inte kan hyra in universitetsbiblioteket i några andra lokaler.

Istället för att låtsas att universitetsfastigheterna kan göras om till marknad borde man överföra ägandet och förvaltande av universitetslokalerna till universiteten. Antingen genom att de själva får äga sina egna lokaler, eller till ett gemensamt ägt holdingbolag som kan dela ut eventuella vinster tillbaka till lärosätena istället för till finansdepartementet.

För det rör sig om stora pengar. Akademiska hus värderas till nästan 60 miljarder kronor och de miljarder som bara det senaste decenniet har rört sig från universiteten till Anders Borg skulle ha kunna användas till mycket annat. En utbildningsplats för en naturvetare kostar t.ex. knappt 100 000 kronor om året. Det innebär att mer än 40 000 ingenjörer hade kunnat utbildats om de vinster som ”marknadshyrorna” genererar hade gått till universiteten istället för tillbaka till staten.

Det är orimligt att staten skinnar de egna universiteten med överhyror. Det går ut över satsningar på kvalitet i utbildningen och forskningen. Om universiteten istället fick förvalta sina egna lokaler skulle det ge en bättre kontroll på kostnaderna samtidigt som lärosätena skulle få större frihet. Det skulle även ligga i helt rätt linje med regeringens arbete med att öka friheten för universiteten.

Så, lämna tillbaka universitetshuset till universitetet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *