Asylrätten är inte perfekt, men den fungerar

Svar till professor Anders Lindbom ”Det bästa blir lätt det godas fiende i flyktingfrågan”.

Enligt Eurostat finns över en miljon asylsökande i EU som vistas här lagligen i väntan på beslut. Sedan 2010 har närmare 800 000 beviljats asyl i unionen. Att hävda att asylrätten fungerar illa som koncept saknar därmed förankring i verkligheten. Asylrätten, sedan den kodifierades efter andra världskriget, har gett miljoner människor skydd och möjlighet till en framtid.

Med det sagt förtjänar frågorna i den debatt som Anders Lindbom har väckt att diskuteras: är asylrätten orsaken till att människor dör på Medelhavet och vore en bättre modell att endast ge asyl till på förhand utvalda flyktingar? Fortsätt läsa ”Asylrätten är inte perfekt, men den fungerar”

Replik till Anders Lindbom

I Barbro Hedvalls bok Vår rättmätiga plats beskrivs hur rösträttskvinnorna i motpropagandan utmålades som svikare. De påstods strunta i barn och hem. På affischerna samsades gråtande barn med män som efter hårt arbete möttes av ostädade hem. Kampen mot kvinnors rättmätiga plats i samhället var dock dömd att förlora. Liksom den överreglerade finansmarknaden inte kunde överleva i en globaliserad ekonomi kunde kvinnoförtrycket aldrig överleva i ett modernt samhället.

I dag ska i stället flyktingarna förhindras från att rasera välfärdsstaten. Det tycks som ett eko från förr. De som inte anses vara en del av vårt samhälle bankar på rättigheternas dörr. Och svaret, när antalet asylsökande ökar, är att de inte borde göra sig besväret.

Fortsätt läsa ”Replik till Anders Lindbom”

Om högerpopulism och feminism

Med anledning av högerpopulismens utfall mot feminismen och mot ensamkommande barn i spåren av övergreppen på festivaler.

Det finns ett problem i svensk debatt, och den är att debatten i så stor utsträckning kretsar kring olika förklaringsmodeller. Den rimliga ståndpunkten kring övergrepp mot kvinnor – oavsett om det är i hemmets vrå eller i folkvimlet på en festival – är att de är oacceptabla.

Fortsätt läsa ”Om högerpopulism och feminism”

Angående voteringen om den s.k. begränsningslagen

Riksdagen ska snart votera om den s.k. begränsningslagen.

Det tar emot att skriva detta, men jag är i nuläget djupt besviken på Liberalernas riksdagsgrupp. Trots att man sedan flera månader tillbaka tydligt deklarerat att man inte godtar hela begränsningslagen kommer man aktivt släppa igenom den.

Fortsätt läsa ”Angående voteringen om den s.k. begränsningslagen”

Om fri invandring

Det påstås på sina håll att dagens kursomvändning i migrationspolitiken är nödvändig eftersom fri invandring inte kan kombineras med välfärdsstaten. Påståendet reser flera frågor.

För det första om dagens migrationspolitik – den vi är på väg att lämna bakom oss – utgör fri invandring. För alla som har läst utlänningslagstiftningen torde det vara uppenbart att Sverige inte har fri invandring. Endast de med skyddsskäl eller nära anhöriga eller jobb i Sverige kan invandra till landet. Resten nekas uppehållstillstånd. Även en titt på statistiken visar detta, förra året nekade Migrationsverket uppehållstillstånd i 45 % av alla asylärenden (26 171 ärenden).’

Fortsätt läsa ”Om fri invandring”

Om asylrätten

Så här i slutet av året vill jag passa på att skriva några ord om vad jag tror kommer att bli en stor debattfråga de kommande månaderna. I skuggan av 2015 års diskussioner om tidsbegränsade uppehållstillstånd, ID-kontroller och begränsad anhöriginvandring kommer vi sannolikt under 2016 att behöva retirera till att diskutera om själva asylrätten är något att ha över huvud taget.

Debatten har redan börjat. En forskare i nationalekonomi, Joakim Ruist, skrev redan den 8 september 2015 uttryckligen om avskaffad asylrätt på Svenska dagbladets debattsida. I praktiken har alla som har förespråkat olika former av tak för asylinvandringen samt de som vill ha fler kvotflyktingar framför asylinvandrare argumenterat i samma linje. Den 20 december 2015 skrev Ruist återigen på sin blogg på temat. Och i dagarna kom även samma budskap från Danmarks statsminister.

Det är därför dags att formulera ett försvar för asylrätten.

Fortsätt läsa ”Om asylrätten”

Moderaternas förslag att avvisa asylsökande

Det refereras till att Moderaternas förslag om att avvisa asylsökande vid svenska gränsen strider mot internationella avtal. Vad som avses är i huvudsak Dublinförordningen. Ifrågavarande förordning är emellertid inte ett internationellt avtal. Förordningen är en rättsakt utfärdad av EU och som gäller som lag i Sverige.

Fortsätt läsa ”Moderaternas förslag att avvisa asylsökande”

Om transportörsansvaret

Det har påståtts att ett slopat transportöransvar innebär fri invandring till Sverige.

Transportörsansvaret infördes 1989. Dessförinnan fanns bara ett ansvar för transportörer att inom en vecka under vissa förutsättningar själv transportera tillbaka den avvisade. Den straffavgift som numera dessutom kan åläggas transporter är ännu nyare. Den infördes för drygt tio år sedan av socialdemokraterna och moderaterna (samtliga övriga partier i riksdagen röstade emot).

Alltså: Innan 1989 fanns inget ansvar för transportörer att betala kostnader för avvisning eller utvisning av utlänningar. Innan juli 2004 fanns inte heller några straffavgifter för transportörer som inte kontrollerar pass m.m.

Var och en får nu fritt diskutera om vi hade fri invandring till Sverige innan 2004 respektive 1989.

Om EU-kvoter

På sina håll ifrågasätts i dag att förslaget med EU-kvoter, d.v.s. att EU:s medlemsstater på förhand ska förbinda sig att ta emot ett antal asylsökande och att upp emot 160 000 asylsökande på så sätt ska fördelas mellan medlemsstaterna, inte är praktiskt genomförbart. Bl.a. påstås att kvotsystemet inte kommer att kunna påverka det faktum att många asylsökande vill just till Sverige och Tyskland. Fortsätt läsa ”Om EU-kvoter”

Om s.k. säkra länder

Apropå säkra länder.

Sverige har redan ett snabbspår inom asylprocessen och s.k. ”uppenbart ogrundade asylansökningar” avvisas redan i dag med omedelbar verkställighet. Det är därför den genomsnittliga tiden för asylansökningar från bl.a. länderna på Balkan är betydligt lägre än de från andra delar av världen.

Konceptet ”säkra länder” är dock något annat än snabbspåret. Fortsätt läsa ”Om s.k. säkra länder”

Apropå opinionsutvecklingen

Sverige har haft en stor invandring under mycket lång tid. Visserligen högre under 2014 än på länge men landet har haft ett invandringsöverskott samtliga år sedan 1970, bortsett från 1972 och 1973. Mellan 50 och 75 procent av befolkningsökningen de senaste två decennierna är hänförlig till invandringen. Om man slår ihop all invandring sedan 1970 har 2,6 miljoner människor invandrat till Sverige. Många flyttar givetvis härifrån sen igen, men slutsatsen är uppenbar: Fortsätt läsa ”Apropå opinionsutvecklingen”

Är svensk utlänningsrätt dikterad av miljöpartiet?

Det anförs på sina håll att rådande migrationspolitik (läs: lagstiftningen som reglerar vilka som får asyl i Sverige) är miljöpartistisk, i kontrast mot den som skulle ha gällt om övriga partier hade fått bestämma.

Detta är inte korrekt. Huvuddragen i svensk utlänningslag rörande vilka som kan få asyl härstammar från Fortsätt läsa ”Är svensk utlänningsrätt dikterad av miljöpartiet?”

Tillståndskrav för tiggeri

Liberala kvinnor föreslår i dag att man ska införa ett tillståndskrav för tiggeri. Man skulle kunna argumentera på precis samma sätt med prostitution. För att förhindra att, framför allt, kvinnor utnyttjas ska ett tillståndsförfarande införas så att kvinnorna får information om sina rättigheter samtidigt som myndigheterna får en översikt över vilka som säljer sina kroppar. Det fina med sexualbrottslagen är dock att den inte placerar något sådant ansvar på den svage. Istället är det sexköparen, det vill säga den som utnyttjar, som bär ansvaret och som straffas vid regelöverträdelser.

Med ett tillståndskrav för tiggeri blir det tvärtom  Fortsätt läsa ”Tillståndskrav för tiggeri”

Folkpartiet och framtiden

Ja du, kära Folkpartiet, vad ska det egentligen bli av dig när du blir stor?

Du fick i höstas ditt näst sämsta valresultat någonsin. I opinionsmätningarna balanserar du på riksdagsspärren.

Forcerad, partiell förnyelse

Efter åtta år i regeringsställning och med företrädare som har suttit i partiets ledning i över 20 år behöver Folkpartiet förnyas. Därför var vi många som delade valanalysen att Folkpartiet behöver utveckla bl.a. sin integrationspolitik och den ekonomiska politiken. Men om man tittar närmare på den rådande förnyelseprocessen är det uppenbart att förnyelsen har kört i diket. Att partiets ledning tyvärr har begått avgörande misstag.

Fortsätt läsa ”Folkpartiet och framtiden”

Antirasismen och demokratin. Igen.

Vem äger rätten till det offentliga rummet? När Liberala studenter igår arrangerade en debatt mellan Erik Ullenhag (FP) och Jimmie Åkesson för att mota tillbaka de sverigedemokratiska argumenten möttes vi av en motdemonstration som krävde poliser för att kunna genomföra debatten. Yttrandefriheten tillkommer de som inte delar våra argument på lika villkor, men att obstruera och aggressivt skandera för att stoppa en debatt – hur bidrar det till antirasismen?

Skriver om detta på SvD Brännpunkt tillsammans med Johanna Sazon och Robert Andersson från Liberala studenter Stockholm: Fortsätt läsa ”Antirasismen och demokratin. Igen.”

Lägg ner Akademiska hus

Sedan 2003 har cirka 17,3 miljarder kronor(skatter och utdelning) av anslagen till högre utbildning tagit omvägen via Akademiska hus tillbaka till Finansdepartementet. I snitt är det 1,5 miljarder kronor om året. Det är mer än vad Uppsala universitet får i anslag för högre utbildning varje år.

Bakgrunden är den låtsasmarknad som Akademiska hus utgör. Bolaget, som förvaltar över 60 % av alla universitetslokaler, tar ut s.k. marknadshyror, går med miljardvinster och delar sedan ut överskottet i form av utdelning och skatt till staten. Det är helt orimligt. Fortsätt läsa ”Lägg ner Akademiska hus”

Medverkar i Synfält framåt

Medverkar i senaste podden med Synfält framåt (klicka för att komma till inspelningen). Jag gillar verkligen deras grepp, inte för att de bjöd in mig, utan för att de ger en chans att utveckla tankar lite djupare på ett sätt som traditionella media sällan medger.

image


Programmet spänner över allt från varför jag är politiskt aktiv till hur pass många civilingenjörer Kina examinerar varje år och om MOOCs utgör ett hot mot Sverige. Lyssna, och berätta vad du själv tycker.

Demokrati är inte bara att rösta i val

“En poet försöker mana till motstånd. Men de politiska proffskommentatorerna vill hellre, med en Brechtparafras, tala om en 35 år gammal punklåt”

20140728-081942-29982919.jpg

Nu vet jag inte vad Petter Larsson får betalt för att skriva kolumner i Aftonbladet, men jag funderar på vem det är som är proffskommentator. Och så tänker jag att det inte spelar så stor roll, vad han har på lönekontot. Fortsätt läsa ”Demokrati är inte bara att rösta i val”

Jag lyssnar för att jag vill höra

Jag lyssnar för att jag vill höra. Men jag är inte säker på vad det är jag lyssnar på. Eftersom jag själv är uppvuxen i en av de förorter som Athena Farrokhzad pratar om och själv – dock inte på grund av min hudfärg – har blivit jagad av skinheads, ville jag lyssna. Kampen mot fascismen är också min kamp.

Men så kommer försvaret. Försvaret av våld och hat mot de som inte bekänner sig till rätt sorts rädsla. Och så spelas en cover på Ebba Gröns Beväpna er och jag lyssnar till hur vi i borgerligheten tål lite bly i nackarna. Fortsätt läsa ”Jag lyssnar för att jag vill höra”

Feminism utan socialism – Folkpartiet levererar

Folkpartiet har tagit feministiska initiativ i över 100 år. Därför var dagens almedalstal mycket efterlängtat. Folkpartiets och Jan Björklunds tema var helt rätt – Feminism utan socialism.

Birgitta och Benny
Två glada folkpartister – Birgitta Ohlsson och jag

Fortsätt läsa ”Feminism utan socialism – Folkpartiet levererar”

Solen skiner i Almedalen

Idag har det varit strålande väder i Almedalen och idag hade jag min sista programpunkt – Roast med Alliansens studentförbund. Vi i Liberala studenter hade tagit initiativ till och arrangerade en skämtsam och trevlig aktivitet. Fyra personer från vardera alliansstudentförbund – Karin Pihl från Liberala studenter – satte på sig standup-hatten och gav både skämtsamma insikter om den egna partikulturen samt om hur det är att regera i koalition.
Alliansroast

Fortsätt läsa ”Solen skiner i Almedalen”

Jämställdhet årets snackis i Almedalen

Ikväll talade Fredrik Reinfeldt i Almedalen. Idag är jag stolt över honom, min statsminister, särskilt när han under inledningen tackade alla de som har valt att komma till Sverige. Det är utan tvekan så att han står upp för ett öppet land. Synd bara att alla moderater inte är som han.

SSSB
Jag och Chris Österlund från SSSB samt Niklas Odelberg

Fortsätt läsa ”Jämställdhet årets snackis i Almedalen”

Högskola för bildning och resurser för bildning

Tredje dagen i Almedalen idag. Idag har jag bl.a. deltagit i SUHFs seminarium om resursfördelning till den högre utbildningen och i en debatt om Västsahara. Det har blivit en hel del annat på denna fullspäckade dag men dessa två seminarier sticker nog ut. Högskoledebatten i morse gjorde det mycket tydligt hur pass få svar socialdemokratin har. Det vanligaste svaret från riksdagsmannen från S var att han inte hade några konkreta svar och att det var viktigt att lyssna på andra.

suhf 5

Fortsätt läsa ”Högskola för bildning och resurser för bildning”

Frihet från tvång, frihet till religion

Dag två i Almedalen. Idag har jag bl.a. deltagit i utfrågning av Humanisterna om religionsfrihetens gränser och om förutsättningarna för den livsåskådningsneutrala staten.

Humanisterna

Det var en intressant utfrågning som leddes av Bengt Westerberg och Christer Sturmark. Särskilt som den tydliggjorde att Sverigedemokraterna är ett djupt konservativt parti i värderingsfrågor, nästan till och med mer än Kristdemokraterna. Och inte nog med det, de är ett kristet konservativt parti. Allt som har med svenska kyrkan och kristendomen ska tydligen bevaras, men allt som hör andra religioner till ska inte det. Fortsätt läsa ”Frihet från tvång, frihet till religion”

Almedalen har börjat

En vecka går fort, en almedalsvecka går fortare! Mitt schema är precis lagom 10-11 seminarier och samtal att delta i vilket förhoppningsvis ger tid över att gå på en del andra seminarier och tid att träffa andra människor.

10455340_10154289155940537_7597318113158296370_nIdag har har jag deltagit i två seminarier. Först ut var en debatt om vapenexport som anordnades av Amnesty och Svenska freds. Fortsätt läsa ”Almedalen har börjat”

Dags att införa samtyckeslag och oaktsamhetsbrott

Publicerat i Enköpingsposten den 18 juni 2014.

Skärmavbild 2014-06-18 kl. 15.23.50

Sverige rankas ofta som ett av världens mest rättssäkra länder. Det ska vi vara stolta över. Skydd för grundläggande rättigheter, transparens och objektiv rättstillämpning har sannolikt bidragit till vårt välstånd. Rättssäkerheten måste dock gälla för alla. De senaste årens friande våldtäktsdomar visar på oroande luckor i svensk rättssäkerhet. Det är svårt att tillämpa juridiken i sexualbrottsmål, där ord ofta står mot ord, men inte minst måndagens dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge tyder på att det är dags att reformera svensk sexualbrottslagstiftning genom att införa ett oaktsamhetsrekvisit.

Fortsätt läsa ”Dags att införa samtyckeslag och oaktsamhetsbrott”

Folkpartiet och Liberala studenter vill införa oaktsamhetsbrott i våldtäktslagen

Debatten om sexualbrottslagen och samtyckesrekvisit blossar vidare. Inte minst efter den dom i Lunds tingsrätt som meddelades härom veckan där åtalet (för våldtäkt) mot en man ogillades med motiveringen att uppsåt inte var styrkt. För er som har möjlighet, läs domen! Den illustrerar på ett mycket bra sätt varför sexualbrottskapitlet i brottsbalken inte enbart behöver kompletteras med samtyckesrekvisit, utan även med en ny brottsrubricering där oaktsamhet i sammanhanget kriminaliseras. Fortsätt läsa ”Folkpartiet och Liberala studenter vill införa oaktsamhetsbrott i våldtäktslagen”

Jämställdhet och akademisk kvalitet går hand i hand i Folkpartiets och Liberala studenters högskola

15,7 miljarder om året går direkt via statsbudgeten till forskning och forskarutbildning. Med tanke på hur den bristande jämställdheten ser ut inom svensk högre utbildning och forskning har vi ett uppebart slöseri med skattepengar. Skattepengar inom forskningen ska komma de bästa forskarna till del. Kompetenta kvinnor borde därför ges samma möjligheter som kompetenta män. Fortsätt läsa ”Jämställdhet och akademisk kvalitet går hand i hand i Folkpartiets och Liberala studenters högskola”

Liberala studenter och Liberala kvinnor fortsätter kampen för trygga villkor för forskare och studenter

Unga forskares otrygga anställningar och ett felkonstruerat socialförsäkringssystem är viktiga orsaker till den skeva könsbalansen inom högre utbildning. Det skriver jag i senaste numret av Ergo tillsammans med Lina Nordquist.

Senare tids liberala satsningar på goda forsknings- och utbildningsmiljöer skapar bra förutsättningar för tillväxt och ökad frihet. En livskraftig och stark akademi är en grundsten i ett liberalt samhälle. För att befästa Sverige som en kunskapsnation krävs dock att forskarutbildningen präglas av rimliga och jämlika levnadsvillkor.

Fortsätt läsa ”Liberala studenter och Liberala kvinnor fortsätter kampen för trygga villkor för forskare och studenter”

Utbildning är ingen dans på rosor

Skriver idag tillsammans med Hanna Håkansson i Upsala Nya Tidning om behoven av ytterligare kvalitetssatsningar i högre utbildning, bättre lärare och en ny syn på högskolestudier:

Den senaste tiden har diskussionen gått het om högskolenybörjarnas kunskaper. Lärarna hävdar att studenterna kan för lite och Sveriges Förenade Studentkårer menar att det är lärarna som är dåliga. Fortsätt läsa ”Utbildning är ingen dans på rosor”

Billström gör skillnaden mellan M och FP tydlig

Idag tillsammans med Hanna Håkansson och Jonatan Macznick på SVD Brännpunkt:

Tobias Billström bekräftade i dagarna sin inställning till papperslösa flyktingar. Det är även fortsättningsvis en hårdare och inhumanare linje mot de som behöver humanitet mest. Samtidigt kan vi känna oss trygga i att Folkpartiet i både uttalande och i det nyligen presenterade partiprogramsförslaget valt en helt annan och generösare riktning. Billström företräder inte den politik som regeringen kom överens om tillsammans med Miljöpartiet, möjligen företräder Billström en moderat migrationspolitik.

Fortsätt läsa ”Billström gör skillnaden mellan M och FP tydlig”

Dyrt misstag av Folkpartiet att gå med på Reinfeldts alliansöverenskommelse

Skriver tillsammans med Jonatan Macznick och Joakim Holmertz på Newsmill om alliansöverenskommelsen i Maramö:

Efter alliansmötet hemma hos Annie Lööf i Maramö tidigare i veckan står det klart att Fredrik Reinfeldt helt lyckats utmanövrera de tre andra allianspartiledarna i de förhandlingar som förts om det framtida allianssamarbetet. Planen kommer göra att Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ännu mer än idag försvinner i Moderaternas skugga. Fortsätt läsa ”Dyrt misstag av Folkpartiet att gå med på Reinfeldts alliansöverenskommelse”

Sökes: Mod att vara liberal

Skriver i senaste numret av Liberal debatt om det liberala uppdraget:

Efter en strejk på ett plåtslageri i Stockholm i slutet av 1800-talet åtalades fyra arbetare. Efter fyra års processande friades dem. Deras advokat hette Karl Staaff. Sju år senare blev han Folkpartiets första statsminister.

I dag, nästan hundra år senare, sitter Folkpartiet återigen i regeringen men på ett valresultat som är partiets sämsta någonsin om man bortser från katastrofvalen 1982 och 1998. Problemet är att partiet inte vet vart det är på väg. Trots pågående partiprogramsarbete är risken stor att partiet inte hittar tillbaka till sina rötter och att det varken sitter i regeringen eller i riksdagen efter nästa val. Fortsätt läsa ”Sökes: Mod att vara liberal”

En eloge till liberalerna i Europaparlamentet

Idag kom ett pressmeddelande från ALDE om att LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, antagit en rapport från en av utskottets liberala ledamöter. Bland annat kräver rapporten en full utvärdering av hur EUs antiterrorlagstiftning har påverkat våra grundläggande fri- och rättigheter. Se gärna gårdagens intervju med rapportförfattaren här. Fortsätt läsa ”En eloge till liberalerna i Europaparlamentet”

Regeringen måste våga vara liberal även när det gäller rättspolitiken

Skriver på SVT Debatt om förslaget att låta IFAU:s databas lagra känsliga personuppgifter:

Med förslaget om IFAU:s databas riskerar regeringen att återigen svika den personliga integriteten. Det blir nu ännu tydligare att Alliansen sätter statens intresse av skydd, kontroll och effektivitet framför individens frihet och rättvisa. Till bokstavskombinationerna FRA, IPRED och DLD ska nu alltså IFAU nu läggas.

Fortsätt läsa ”Regeringen måste våga vara liberal även när det gäller rättspolitiken”

Språktest är inte lösningen

Idag skriver Björklund, Ullenhag och Sabuni på DN Debatt om Folkpartiets integrationspolitik. Egentligen är det en bra artikel, partiet föreslår flera bra åtgärder för att främja ett inkluderande samhälle som bygger på egen försörjning och språkkunskaper. Bland annat föreslår partiet att kommuner måste erbjuda sysselsättning och aktiviteter för de som är långvarigt beroende av försörjningsstöd, något som har visat sig kunna hjälpa tillbaka till arbete. Man föreslår också att fler ska erbjudas yrkespraktik och att personer som anhöriginvandrar också måste få hjälp och stöd av samhället.

Fortsätt läsa ”Språktest är inte lösningen”

Republiken kan inte vänta

Ursprungligen publicerad i Liberal debatt:

Det sägs att Anders Lindeberg, en av de män som offentligt kritiserade Karl XIV Johan, vägrade erkänna sig själv benådad från det dödsstraff som han hade dömts till. Enligt myten tvingades han ut ur förvaringen på Vaxholms fästning och dörren låstes inifrån för att han inte skulle ta sig in igen. Den principfastet han visade kan tyckas idiotisk, men är beundransvärd i sin enkelhet.

Mot bakgrund av den utredningsiver och den politiska feghet som finns i monarki/republik-frågan kan man fråga sig vad som krävs för att införa republik i Sverige. Krävs det samma obevekliga principfasthet som Anders Lindeberg visade, eller är det klokt att utreda frågan ett halvt sekel till? Fortsätt läsa ”Republiken kan inte vänta”