Frihet från tvång, frihet till religion

Dag två i Almedalen. Idag har jag bl.a. deltagit i utfrågning av Humanisterna om religionsfrihetens gränser och om förutsättningarna för den livsåskådningsneutrala staten.

Humanisterna

Det var en intressant utfrågning som leddes av Bengt Westerberg och Christer Sturmark. Särskilt som den tydliggjorde att Sverigedemokraterna är ett djupt konservativt parti i värderingsfrågor, nästan till och med mer än Kristdemokraterna. Och inte nog med det, de är ett kristet konservativt parti. Allt som har med svenska kyrkan och kristendomen ska tydligen bevaras, men allt som hör andra religioner till ska inte det.

Jag menar att religionsfriheten har framför allt två syften. För det första att skydda de individer som inte vill bekänna sig till någon religion. För dem ska staten i alla lägen vara neutral. För det andra att någon religion inte ska få företräde framför någon annan. Banden till svenska kyrkan måste brytas och alla sätt som kristendomen premieras framför andra religioner måste upphöra. T.ex. måste successionsordningen, den grundlag som reglerar monarkin, ändras så att monarken inte behöver bekänna sig till kristendomen.

I avvaktan på att monarkin avskaffas, alltså.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *