Miljöpartiet kan vinna valet åt Alliansen

Eftersom detta är ett ganska långt blogginlägg väljer jag att sammanfatta det lite här inledningsvis.

Miljöpartiet är det gröna fåret i oppositionen. All den cred som de rödgröna försöker bygga upp som ett modernt och ungt alternativ består egentligen av miljöpartiet. Utan miljöpartiet har oppositionen sin tydliga bas bland de äldre och ute på landsbygden. Anledningen till detta är att miljöpartiet har roffat åt sig de rödgrönas mittenväljare. Miljöpartiet har blivit hem för yngre storstadsväljare med moderna, liberala värderingar. Steget till alliansen har med miljöpartiet blivit mindre än någonsin och miljöpartiets framgångar kan i själva verket stjälpa oppositionens jakt på makten.

Det har, som jag har nämnt tidigare, kommit en del intressantasiffror om opinionen den senaste tiden. Jag tänker inte här beröra de specifika siffrorna utan mer övergripande. Enligt undersökningarna har de rödgröna de ungas och landsbygdens röster. I motsvarande mån har alliansen de äldres och storstadsväljarnas stöd. Vi vet även sen tidigare att de rödgröna vinner kvinnorna med alliansen männen.

Siffrorna är vilseledande. Man förleds att tro att vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet alla har starkt stöd bland de unga. Det stämmer inte. De unga röstar mindre på sossarna och vänstern än vad de vuxna gör, precis som de unga röstar mindre på alliansen än vad de vuxna gör. De rödgrönas majoritet bland de unga är en direkt följd av miljöpartiets väljare:

Förstagångsväljare
Alliansen                Miljöpartiet                    v och s
35 %                      17%                              37%

Om man med dessa siffror i bakhuvudet beaktar siffrorna om storstads- och landsbygdsväljarna, dv.s. att de rödgröna förlorar slaget om städerna, så kan man först bli förbryllad. Storstäderna förknippas ju oftast med yngre och moderna värderingar. Varför har då de rödgröna, som ju enligt tidningarna är favoriten bland de yngre, inte majoritet även i Stockholm, Göteborg och Malmö?

Även här är miljöpartiet svaret. Storstädernas yngre och moderna värderingar är bara en omskrivning för storstadsväljarnas liberala värderingar. Om man delar upp opinionen på samma sätt som ovan ser den ut så här:

Storstadsväljare
Alliansen                Miljöpartiet                    v och s
50%                       13%                              31%

Nu kan detta sluta i en slags lovsång till de rödgröna. Och på sätt och vis så är det en lovsång, men inte en sådan som man först kan tro. Miljöpartiets relativt starka ställning bland de unga och bland storstadsväljarna kan bereda väg för en rödgrön regering efter valet, men det kan lika väl slå åt andra hållet. För om man skulle titta på siffrorna förbehållslöst så blir det tydligt att partier med liberala (alliansen) eller delvis liberala (miljöpartiet) värderingar vinner slaget om såväl de unga som om storstäderna:

Storstadsväljare
Alliansen och mp           v och s
63%                             31%

Förstagångsväljare
Alliansen och mp           v och s
52%                             37%

Självklart kan man alltid slå ihop siffror för olika partier och dra slutsatsen att dessa är starka tillsammans, men i detta fallet finns det en intressant koppling. Kopplingen är att miljöpartiet är mycket närmare alliansen än vad socialdemokraterna och vänsterpartiet är. Det är på grund av detta som undersöknignarna också ser ut som de gör. Svaret på varför miljöpartiet har relativt starkt stöd i storstaden är med andra ord samma anledning som varför alliansen har starkt stöd i storstaden. Och det är därför som milöpartiets relativt starka stöd är ett tecken på att valet kan bli svårt att vinna för de rödgröna. Anledningen till miljöpartiets styrka är nämligen ett följd av socialdemokratins och vänsterns svaghet. Mittenväljarna behöver nu inte välja mellan socialdemokraterna och alliansen utan kan hoppa till miljöpartiet, som ligger mellan de två. Och därifrån är steget kortare till alliansen än vad det varit tidigare. Miljöpartiets uppgång kan mycket väl vara ett förspel på ett språng över till alliansens senare i valrörelsen när socialdemokratins och vänsterns politik blir tydligare i debatten. Miljöpartiet torde ju egentligen inte ha mer än ett marginellt inflytande över de rödgränas politik eftersom miljöpartiet endast står för en femtedel av oppositionens väljare.

Nu är inte jag någon statsvetare eller statistiker, men för att fokusera lite på vänstern (s och v) så misstänker jag att deras svagare stöd i städerna och bland de unga kan förklaras med deras befintliga väljares värderingar. Förklaringen stavas pengar. Ekonomin är generellt bättre i storstäderna och då har man råd att fundera på andra frågor än just ekonomiska. När man inte är beroende av bidrag eller stöd till en döende ort på landet så kan väljaren välja parti efter partiets idé om samhället och partiets idé om att skapa ekonomi snarare än att fördela den. De som fortfarande röstar på v och s blir således endast en åldrande klass av (pensionerade arbetare) och väljare som lever i utanförskap. (Detta är i sig en intressant fråga, men behandlas inte här)

Anledningen till att jag tror att miljöpartiets starka ställning lika väl kan leda till att alliansen vinner valet är just analysen av vilka det är som röstar på miljöpartiet. Deras väljare består av delvis av unga väljare som lika gärna kunde rösta på alliansen. När det blir tydligt att de röda inte står för en tillväxtpolitik och inte består av moderna, liberala ställningstaganden, då kommer några av miljöpartiets väljare förflytta sig över blockgränsen.

Och om de inte gör det nu så kommer de göra det i nästa val när den socialdemokratiska basen har fått nog av miljöpartiets (populära) politik och antingen kräver en rödare politik eller lägger sig på sofflocket. Med andra ord, antingen kommer miljöpartiet skrämmas ut ur det rödgröna samarbetet eller så kommer socialdemokratin sjunka till så låga siffror att de rödgröna ändå inte vinner valet.

Miljöpartiets populäritet beror på att partiet har en mer marknadsvänlig och liberal politik än sina två samarbetspartners. Genom att stå för denna något mer liberala politik har man lyckats locka över de väljare som tidigare har hoppat mellan blocken. Genom att stå för denna politik lyckas man dock inte enbart erbjuda ett hem för hoppande mittenväljare, utan man lyckas också legitimera en mer liberal politik. Detta riskerar dels stressa samarbetet inom de rödgröna och skapa ett tryck på s och v att vrida politiken åt vänster. Detta i kommbination med att miljöpartiet legitimerar en småborgerlig politik genom sin blotta närvaro gör att steget till alliansen blir både kortare och lättare att ta. Alliansen kan mycket väl vinna valet med hjälp av tillströmmande miljöpartister. Frågan är bara när alliansen ska lära sig att debattera på rätt sätt genom att både skrämma och belöna miljöpartisterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *