En ganska träffande beskrivning av omvärlden:

Men det är inte svårt att hitta exempel på den gränsernas uppluckring som Beck-Grande talar om. Amerikanernas levnadsstandard beror i dag på den kinesiska centralbankens välvilja. Amerikanska och europeiska militärapparater som byggts för nationellt försvar används i dag för krishantering och – en ytterligare paradox – för nationsbyggande på Balkan och i Irak, långt borta från det egna landet. Natos och EU:s säkerhetsdoktriner talar om diffusa risker, inte om identifierade angripare. Det koloniala Afrikas europeiska identitet blev kortvarig, men en växande andel svenskar, tyskar, belgare har i dag släktband i Afrika och Asien

Kan vara ganska bra att komma ihåg i dessa dagar när nationalismen står för dörren.

Debatt på villovägar

Det är ju trist att man inte kan enas kring det här. USA stretar emot för att de alltid gör det, kineserna vill ha mer olja och kunna bygga fler kolkraftverk, indierna lika så och saudiaraberna vill sälja oljan till dem såklart.

Om jag får gissa så kommer rapporten vara kritiserad hur den än blir. Som med all forskning finns det de som är av annan uppfattning.

Synd egentligen att debatten ska ha tagit den inriktningen. Det är ju bra att forskare och vetenskapsmän öppet kritiserar och påpekar att vi inte med säkerhet vet varför klimatet förändras. Men när vissa använder det som anledning till att inte göra någonting och vill att vi ska fortsätta som vanligt blir man ju mörkrädd.