De rödgröna höjer skatterna mer än vad de själva vill.

Alltså man undrar ju. Sitter och läser i morgonens DN. Det finns en mycket pedagogiskt tabell där man redovisar de tre oppositionspartiernas inställning i olika frågor och sedan vilken överenskommelse de nådde.

Att politik handlar om kompromisser, det är inget ovanligt eller uppseendeväckande. När man inte har egen majoritet så får man kompromissa. Ta exempelvis förmögenhetsskatten. Här ville S ha en skatt som innebär ett tillskott med 3,4 miljarder till staten. Men eftersom de inte får regera ensamma så måste de förhandla, exempelvis med vänstern som vill ha en skatt på 3,8 miljarder. Om dessa två hade förhandlat så hade skatten troligtvis hamnat nånstans mellan de olika buden, typ, 3,6 mdkr.

Nu är det ju inte bara vänstern och sossarna som förhandlar dock, även miljöpartiet sitter med runt bordet. De vill inte ha någon skatt över huvud taget, vilket borde ha resulterat i en skatt som är lägre än både sossarnas och vänsterns (rent matematiskt 2,4 miljarder). Nu blev det dock inte så. I de rödgrönas värld verkar man inte kompromissa utan snarare plussa på. Överenskommelsen landade på 4 miljarder, det vill säga mer än vad något av de tre partierna ville ha.

Med andra ord, när de tre rödgröna samlas, då höjer de skatterna med mer än vad de vill om de hade fått regera själva.