Följetången om sprutbyte och missbrukspolitik fortsätter

Härom dagen skrev kristdemokraterna Anna-Karin Klomp och Martin Wisell i Upsala Nya tidning om att sprutbytesprogram för injektionsmissbrukare är dåligt. Sedvanliga dimridåer med andra ord. Om detta skriver jag och landstingsrådet Lina Nordquist ett svar på Unt.se:

“Missbruksproblemen i samhället måste tas på allvar, och det måste också den smittspridning som missbruket är förknippat med. Sverige och Uppsala behöver en bättre missbruksvård som är präglad av humanism och en hjälpande attityd. Som liberaler – som ser varje individ för hens egen skull – är det självklart att inte vända ryggen till bara för att det inte passar vår ideologi. För oss är det självklart att både stoppa smittspridning och hjälpa missbrukare.”

Uppsala mot sprutbyte

Idag skrev även UNT:s ledarsida om mitt förslag om sprutbytesprogram. Ledarsidan sammanfattar diskussionen ganska bra:

“Det är lika nedslående som förvånande att ogrundade värderingar och olyckliga sammanblandningar får styra Moderaternas, Kristdemokraternas och Vänsterpartiets ställningstagande. Även om sprutbyte handlar om att ge missbrukare tillgång till rena sprutor, ska inte sprutbyten ses som en narkotikapolitisk åtgärd. Det handlar om smittskydd, och om att rädda liv.”

Inför sprutbyte i Uppsala

Skriver idag i Unt om Sprutbytesprogram. Bakgrunden är att Nämnden för vuxna med funktionshinder, som ansvarar för missbruksvården i Uppsala kommun, har fått tillfälle att yttra sig över missbruksutredningen.

“Enligt forskning finns det nämligen bevis för att sprutbytesverksamhet leder till minskat riskbeteende bland narkomaner och för att sådan verksamhet leder till minskad spridning av hiv. Samtidigt visar forskningen att den ofta uttalade farhågan att sprutbytet leder till ökat missbruk inte kan beläggas.

Utökade möjligheter för att införa sprutbytesprogram handlar därför om att minska människors lidande samtidigt som man skapar en viktig kontaktyta mellan missbrukare och samhällets vårdfunktioner. Med sådana program ges nämligen unika möjligheter till regelbunden testning, rådgivning och information.”

Missbruksutredningen föreslåratt man ska slopa det kommunala vetot som rör sprutbytesprogram. Idag är det landstingen som ansvarar för smittskyddsarbetet, men om ett landsting vill införa ett sprutbytesprogram så måste den kommun som sprutbytet ska äga rum i ge sitt samtycke.

Det har lett till att endast ett landsting har lyckats införa sprutbyten, Skåne. Ett slopat veto skulle därför göra det enklare för landsting att införa sprutbyten.

VFN om sprutbyten

I torsdags hade vi en rätt hetsig diskussion i nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) om sprutbytesprogram. Nu är det inte kommunen som beslutar om ett eventuellt sådant, det är det landstinget som gör, men med anledning av den statliga missbruksutredningens förslag om mer sprutbyten som ett verktyg att stoppa smittspridning av bland annat HIV och Hepatit C bland sprutnarkomaner kom frågan upp.

Det är intressant att se de ideologiska skiljelinjerna i den här frågan. Kristdemokraterna, med stöd av moderaterna och vänsterpartiet, föreslog med en rätt lång skrivelse att Uppsala kommun skulle uttala sig negativt om utredningens förslag. I huvudsak argumenterade denna rätt oheliga allians att sprutbyten inte hör hemma i svenska narkotikapolitik.

Jag, och Johanna Lönn som också representerar Folkpartiet i nämnden, kunde inte acceptera en sån skrivelse eftersom sprutbyten både har visat sig förhindra smittspridning och eftersom ett flertal internationella organisationer liksom flera tunga statliga myndigheter såsom Smittskyddsinstitutet föreslår fler sprutbytesprogram. Särskilt mot bakgrund av att det inte finns något stöd för att sprutbyten leder till ökat missbruk är M, KD och Vänsterns förslag obegripligt.

Jag föreslog därför att vi skulle ställa oss positiva till förslaget att slopa det kommunala vetot i den här frågan. Den ideologiska klyftan var därmed tydlig. Som folkpartist och liberal är det självklart att ställa sig på individens sida och förespråka sådana åtgärder som både gynnar individer och som har stöd i forskningen och jag är glad över att Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna gick på min linje.

Givetvis hakade Unt på och skrev om sprickan i alliansen.