Ang UNT:s artikel

Härom veckan publicerades en artikel i UNT om att personer med funktionsnedsättning inte får det stöd de är berättigade till. Enligt artikeln har nämnden för vuxna med funktionshinder avslagit tre av fyra ansökningar om ledsagare. Jag svarade på kritiken och en replik på mitt svar har också publicerats.

Jag kommenterar inte några enskilda fall, vilket andra har gjort i kommentatorsfunktionen på UNT:s hemsida, men jag vill förklara och förtydliga några saker. Artiklarna handlar om olika saker. Dels våra riktlinjer (benämnda råd och vägledning) och hur de påverkar våra beslut, dels rätten till ledsagarservice.

Riktlinjerna
Nämnden antog riktlinjer som senare blev ogiltigförklarade av förvaltningsrätten i Uppsala. Bakgrunden till att de ogiltigförklarades var att domstolen ansåg att riktlinjerna omöjliggjorde en rättvis bedömning av en ansökan. Enligt domstolen satte riktlinjerna upp gränser för den enskilda behandlingen.

Nämnden skrev senare om riktlinjerna i syfte att tydliggöra att dessa inte är annat än vägledande. Och de är också vägledande.