Är Uppsala studentkår emot fri åsiktsbildning?

I torsdags kampanjade, som jag tidigare har nämnt, Liberala Studenter här i Uppsala. Vi var ett gäng tappra som delade ut flygblad på Ekonomikum och på Engelska Parken.

Jag måste säga att det känns riktigt bra att kampanja med Liberala studenter, framför allt tack vare den högskolepolitik som folkpartiet har fört. Man känner en trygghet i att kampanja när politiken och dess resultat slår oppositionens (brist på) förslag på punkt efter punkt.

Budskapen på våra flygblad i torsdags var två: avskaffat kårobligatorium och höjt studiemedel. Från den första juli är svenska studenter inte längre tvungna att vara medlem i en studentkår. Bland annat S-studenter har förbarmat sig över detta och argumenterat att det är en försvagning av demokratin i högskolan.

Jag håller inte med. Demokrati och deltagande är enormt viktigt för ett bra universitet, men man kan inte likställa dessa med kårmedlemskap. Föreningsfrihet innebär inte bara en rätt att vara medlem i en förening, utan också en rätt att inte vara medlem i en förening.

Det tråkiga när vi kampanjade på Ekonomikum var dock att studentkåren inte ens ville ha oss där och försökte kasta ut oss. De tyckte uppenbarligen inte om vårt budskap om att tvångsanslutningen av svenska studenter upphör under sommaren. Att Uppsala studentkår så tydligt tar avstånd från fri åsiktsbildning är inte bara tråkigt utan egentligen skandalöst. Vad är receptet, att man både ska tvingas vara medlem i kåren och dessutom att bara vissa partier får sprida budskap i kårvalet?

Skämmes!