Medverkar i Synfält framåt

Medverkar i senaste podden med Synfält framåt (klicka för att komma till inspelningen). Jag gillar verkligen deras grepp, inte för att de bjöd in mig, utan för att de ger en chans att utveckla tankar lite djupare på ett sätt som traditionella media sällan medger.

image

Continue reading Medverkar i Synfält framåt

Var inte valhänt med valfriheten

Är valfrihet alltid liberalt? Jag läste igår en artikel av Roland Poirer Martinsson som hävdade att föräldrarna själva ska få välja hur de vill ha omsorg om sina barn och att vårdnadsbidraget därför borde försvaras. Nu är ju inte Martinsson känd som en liberal tänkare, men man skulle kunna tänka sig att det finns en liberal tanketråd i hans resonemang. Vid närmare eftertanke är det dock att bedra sig.

vårdnadsbidrag

Continue reading Var inte valhänt med valfriheten

Feminism utan socialism – Folkpartiet levererar!

Folkpartiet har tagit feministiska initiativ i över 100 år. Därför var dagens almedalstal mycket efterlängtat. Folkpartiets och Jan Björklunds tema var helt rätt – Feminism utan socialism.

Birgitta och Benny
Två glada folkpartister – Birgitta Ohlsson och jag

Continue reading Feminism utan socialism – Folkpartiet levererar!

Jämställdhet årets snackis i Almedalen

Ikväll talade Fredrik Reinfeldt i Almedalen. Idag är jag stolt över honom, min statsminister, särskilt när han under inledningen tackade alla de som har valt att komma till Sverige. Det är utan tvekan så att han står upp för ett öppet land. Synd bara att alla moderater inte är som han.

SSSB
Jag och Chris Österlund från SSSB samt Niklas Odelberg

Continue reading Jämställdhet årets snackis i Almedalen

Bristen på kvalitetsfokus skadar jämställdheten på universiteten

jämställd högskolaDebatten och diskussionen om jämställdheten på svenska lärosäten, framför allt inom forskningen, fortsätter. Ett av oppositionspartierna presenterade härom månaden ett förslag om fler utvärderingar och ekonomiska styrmedel för att minska den skeva rekryteringen av forskare. Om oppositionen vinner valet är jag dock genuint oroad över hur jämställdheten kommer att utvecklas. Som jag skriver i dagens Unt finns det en stor risk att en kvoteringsiver hämmar kvaliteten vilket i sin tur riskerar att hämma jämställdheten.

Continue reading Bristen på kvalitetsfokus skadar jämställdheten på universiteten

Dags att införa samtyckeslag och oaktsamhetsbrott

Publicerat i Enköpingsposten den 18 juni 2014.

Skärmavbild 2014-06-18 kl. 15.23.50

Sverige rankas ofta som ett av världens mest rättssäkra länder. Det ska vi vara stolta över. Skydd för grundläggande rättigheter, transparens och objektiv rättstillämpning har sannolikt bidragit till vårt välstånd. Rättssäkerheten måste dock gälla för alla. De senaste årens friande våldtäktsdomar visar på oroande luckor i svensk rättssäkerhet. Det är svårt att tillämpa juridiken i sexualbrottsmål, där ord ofta står mot ord, men inte minst måndagens dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge tyder på att det är dags att reformera svensk sexualbrottslagstiftning genom att införa ett oaktsamhetsrekvisit.

Continue reading Dags att införa samtyckeslag och oaktsamhetsbrott

Folkpartiet och Liberala studenter vill införa oaktsamhetsbrott i våldtäktslagen

Debatten om sexualbrottslagen och samtyckesrekvisit blossar vidare. Inte minst efter den dom i Lunds tingsrätt som meddelades härom veckan där åtalet (för våldtäkt) mot en man ogillades med motiveringen att uppsåt inte var styrkt. För er som har möjlighet, läs domen! Den illustrerar på ett mycket bra sätt varför sexualbrottskapitlet i brottsbalken inte enbart behöver kompletteras med samtyckesrekvisit, utan även med en ny brottsrubricering där oaktsamhet i sammanhanget kriminaliseras.

Svd sexKravet på uppsåt är en grundpelare i straffrätten eftersom det är orimligt, och många gånger onödigt, att straffa individer som varken förstod eller ville begå ett brott. Men på samma sätt som även vårdslöst agerande som leder till död (vållande till annans död) är kriminaliserat, borde sexuella kränkningar som begås på grund av att man struntar i risken för att brottsoffret inte vill vara kriminaliserat. Om detta skriver också Hanna Håkansson och jag i Svenska dagbladet idag. Läs gärna och sprid vidare!

Continue reading Folkpartiet och Liberala studenter vill införa oaktsamhetsbrott i våldtäktslagen

Jämställdhet och akademisk kvalitet går hand i hand i Folkpartiets och Liberala studenters högskola

15,7 miljarder om året går direkt via statsbudgeten till forskning och forskarutbildning. Med tanke på hur den bristande jämställdheten ser ut inom svensk högre utbildning och forskning har vi ett uppebart slöseri med skattepengar. Skattepengar inom forskningen ska komma de bästa forskarna till del. Kompetenta kvinnor borde därför ges samma möjligheter som kompetenta män.

Skriver om detta i Upsala Nya Tidning tillsammans med Hanna Håkansson. När Vetenskapsrådet granskade processen för att bevilja forskningsmedel kunde man konstatera att när kvinnor och män hade likvärdiga förutsättningar beskrevs de kvinnliga forskarna som ”duktiga”, medan de manliga beskrevs som ”excellenta”. Frigör akademien, fram med jämställdhet!

Continue reading Jämställdhet och akademisk kvalitet går hand i hand i Folkpartiets och Liberala studenters högskola

Liberala studenter och Liberala kvinnor fortsätter kampen för trygga villkor för forskare och studenter

Unga forskares otrygga anställningar och ett felkonstruerat socialförsäkringssystem är viktiga orsaker till den skeva könsbalansen inom högre utbildning. Det skriver jag i senaste numret av Ergo tillsammans med Lina Nordquist. Läs gärna och sprid vidare!

Continue reading Liberala studenter och Liberala kvinnor fortsätter kampen för trygga villkor för forskare och studenter

Seminarium om samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning

Arrangerade och modererade idag ett seminarium tillsammans med Liberala studenter och Liberala kvinnor om samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning. Bakgrunden är att jag, i egenskap av ordförande för Liberala studenter, skrev en motion till Folkpartiets landsmöte i frågan.

Seminariet var välfyllt och tillsammans lyssnade vi på Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och Ulrika Persson från föreningen Storasyster. Leijonhufvud beskrev på ett tydligt och bra sätt vad förslaget innebär i praktiken och Persson, som arbetar med våldtäktsdrabbade unga kvinnor, gav en gripande bild av hur sexualbrotten drabbar människor i praktiken idag.

För att läsa motionen till Folkpartiets landsmöte, klicka här. Läs gärna även vad Karin Karlsbro skrev om seminariet på sin blogg.