Liberala liberaler, beware!

Jag måste bara kort kommentera dagens utspel om burkaförbud i skolan, och jag ska erkänna, jag är skeptisk. Fortfarande.

För min syn på burkaförbud se här och här. Jag är stark motståndare mot dessa. Jag ska dock också erkänna att jag imorse, när jag fick höra om det nya förslaget, var skeptisk men kände att jag kunde acceptera det. Vi har skolplikt i det här landet och våra barn har rätt till en god utbildning. I detta ligger kanske – tänkte jag – att varken lärare eller elever isolerar sig med ansiktsdöljande plagg.

Men jag mår ändå dåligt av förslaget. Det kommer inte behöva användas i praktiken (även om det iofs inte är ett principiellt argument mot förbudet) och det inskränker faktiskt människors rätt att besluta själva vilka kläder man ska bära. Om jag själv hade fått bestämma hade jag alltså, trots att jag kan se pedagogiska poänger med förbudet, valt att inte lagstifta om det.

Och detta måste man ju rimligen inse på departementet och i partistyrelsen. Det finns inget egentligt behov och det är tvivelaktigt ur ideologisk synvinkel. Så frågan blir ju, varför? Varför föreslår Björklund ett litet burkaförbud?

Jag tänker inte spekulera i paralleller till tidigare utspel, för även om det finns likheter så finns det också skillnader. När språktestet presenterades så var det förvisso en avdammad fråga men det kom ändå lite som en överraskning. Ingen hade riktigt tänkt på språktest på ett tag.

Men det här, detta har folk tänkt på. Under våren har vi sett lagstiftning i några europeiska länder och frågan har varit uppe i såväl media som i debatten. Inte minst i debatten. Burkaförbud har debatterats flitigt på liberala bloggar och liknande under våren och ingen, i n g e n, utöver någon enstaka tok, har varit för ett förbud. Av liberalerna alltså.

Så man undrar ju om detta förslag inte är annat än en riktad pungspark mot alla mer eller mindre ideologiskt inriktade liberaler i Sverige. Och detta från det liberala partiets partistyrelse. Ju mer jag tänker på det, desto mer illa mår jag. Och desto mer övertygad blir jag om att det faktiskt kommer komma ett förslag om förbud även på allmän plats.

Ja, man börjar ju fundera alltså.

Läs gärna Linnéa Darell, FP Eslöv, Mattias och Adam

Ett oroväckande första steg?

Så var cirkusen igång igen även i frågan om burkan. Det franska parlamentet antog igår en resolution – icke-bindande rent juridiskt – där man tar avstånd från ansiktstäckande slöja.

Jag vill inledningsvis säga att detta inte är lika illa som i Belgien. I Belgien håller man på och stiftar en strafflag med böter och allt vad det innebär. I Frankrike sänder de franska politikerna signalen att de inte tycker om heltäckande slöja, framför allt av hänsyn till kvinnorna. Jag kan inte annat än sympatisera med den åsikten. Heltäckande slöja kan vara något ofrivilligt, och är i vilket fall hämmande för kvinnor.

Men.

Jag hoppas att denna resolution inte går samma väg som i Belgien. Vi ska inte ha något förbud mot heltäckande slöjor. Därmed basta!

För egentligen, vad har förbudet för syfte? Enligt den före detta franske jämställdhetsministern Nicole Ameline, är resolutionen en seger för den franska republiken och demokratin. Nicolas Sarkozy, Frankrikes president är på samma spår eftersom han anser att burkan inte är välkommen i Frankrike. Problemet är att man måste fundera på vad är demokrati och vilket samhälle vill vi ha?

Jag vill inte ha ett samhälle där kvinnor döljer sina kroppar på grund av en religiös nyck. Jag vill ha ett öppet, tolerant och rättssäkert samhälle. Men det senare innebär att man måste få ha rätten att klä sig och yttra sig som man vill. Det ligger liksom i den demokratiska tanken att tillåta folk bära både burka och mankini. Några lagstiftade klädkoder går inte att förena med den demokratiska idén.

Poängen är att man inte ska förväxla sociala klädkoder med lagstiftning. Självklart har vi i olika sociala sammanhang normer för vad som är brukligt att klä sig i. Men det är stor skillnad på att bli kritiserad i ett socialt sammanhang och att polisen får rätt att dela ut böter. Ett fritt samhälle kan inte förbjuda människor att välja en viss typ av klädsel.

I tidigare diskussion har det också kommit fram att argumentet för förbud är att man ska kunna identifiera folk på gator och torg. Men jag undrar, identifieras för vem? Jag vill inte ha ett samhälle där folk runt omkring mig eller statens funktionärer, har en rätt att veta vem jag är. Vårt land bygger på frihet, och det ska det göra även i fortsättningen. Den rätten vill jag också ge kvinnorna i Belgien och Frankrike.

Så – gör om, gör rätt!

Läs även Maria Byström och Odelberg.

Belgien gömmer förnuftet bakom burkan

Idag väntas det belgiska parlamentet förbjuda burkor på offentliga platser. Samtidigt som den svenska debatten idag kretsar kring Alliansens förslag för att stärka individers integritet, inför man i Belgien böter eller fängelse i upp till sju dagar om man bär burka eller niqab.

Vem hjälper detta? Den s.k. ”liberalen” Daniel Bacquelaine, en belgisk parlamentariker, tycks resonera att ett förbud är ett sätt att stoppa en kvinnofientlig syn. Burkan kan tydligen inte kombineras med ett öppet, liberalt och tolerant samhälle. Bullshit, säger jag!

För det första så är förbudet ett slag mot muslimer i allmänhet och mot muslimska kvinnor i synnerhet. Rädslan för det som är främmande har i Belgien lett till att man vill förbjuda det som man inte känner igen. Det är ett slag mot muslimer. Sen kan man ju fundera på om det inte är en halvtaskig kvinnosyn eftersom man inte tycks lita på att kvinnor själva kan avgöra vad de vill ha på sig.

Och innan nån får hicka, jag anser inte att burkan är positiv. Problemet är att förbudet stinker främlingsfientlighet när man samtidigt inte förbjuder andra plagg som är avvikande, har en osäker värderingsgrund eller som försvårar integration i samhällslivet. Eftersom man bara förbjuder det främmande, är det ett uttryck för främlingsfientlighet.

För det andra så fungerar inte argumentet att burkan måste förbjudas eftersom plagget i sig är odemokratiskt. Jag tror att burkan är ett uttryck för en syn på kvinnor som hör hemma i stenålder, men det finns ju flera plagg som är förknippade med odemokratiska värderingar. Bombarjackan förknippas ibland med nazister, palestinasjalen ibland med terrorism, bruna uniformer med fascister, ja listan kan göras lång.

Poängen är att burkan i sig inte kan vara ett kvinnoförtryck. Visst, burkan döljer i princip hela kvinnan och man kan inte påstå annat än att burkan försvårar kvinnors deltagande samhällslivet. Men det finns det andra kläder som gör också. Min bror springer t.ex. runt i nitar och trasiga jeans. Sorry brorsan, men du kommer tyvärr inte tas på lika stort allvar när du ska göra affärer än en person med vårdad klädsel. Förbudet är inte alls ett försvar av det öppna, liberala och toleranta samhället. Tvärtom! Det är ett slag mot det samhället.

För det tredje så slutar inte burkaförbudet med att det i princip är xenofobiskt, det är också ett angrepp på yttrandefriheten. Varför ska en person förvägras rätten att bära de kläder hon vill? I ett öppet, liberalt och tolerant samhälle tillåts man bära de kläder man själv väljer.

Andra på samma tema: Mark Klamberg, Simon, Seved Monke,