Liberaler gör inte eftergifter till illiberaler

Idag är Liberalernas dag i Almedalen. Partiet som går till val på att försvara liberala värderingar i en tid när samma värderingar är mer hotade än på länge och som lovar att inte bidra till en regering som ger illiberala partier inflytande.

Många av mina partivänner har våndats av de senaste dagarnas turer om hur riksdagen – Sveriges högsta beslutande organ –ska styras. Jag väljer att se det på ett annat sätt: Turerna har gett Liberalerna ett bra tillfälle att visa vad partiet står för. 

Att Liberalerna backade från att ge SD ordförandeskap i olika delar av riksdagen är helt i linje med partiets försvar av den liberala demokratin. Vi liberala partier står där vi står – även om det skapar osämja i Alliansen – för att vår främsta lojalitet är med Sverige och med våra liberala värderingar, inte med något annat parti.

Jag ser i ställningstagandet ett parti som vill regera med vännerna i M och KD, men som också vågar erkänna att det finns skillnader mellan partierna.

Jag ser i ställningstagandet ett parti som aldrig kommer att tveka att opponera sig mot beslut och en utveckling som innebär att Sverige rör sig i en illiberal riktning.

Jag ser i ställningstagandet ett parti som står upp för en socialliberal mittenpolitik, oavsett vad de andra politiska partierna står för.

Att vara politiskt aktiv liberal är nämligen just detta: att försvara de demokratiska värdena och bekämpa varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans. Oavsett om det skapar tidningsrubriker och konflikt med andra partier.

Så till alla er som nu beklagar er över att de liberala partierna i Sverige inte vill ge SD ordförandeskap över delar av riksdagen har jag bara en sak att säga: det är så försvaret av demokratin ser ut i praktiken. Som liberaler gör vi inte eftergifter till illiberala partier om vi inte behöver. Det är inte svårare än så.