Härdsmälta?

I sovjet fanns under en lång tid en tidning som hette Pravda. Tidningen var i praktiken en megafon förbehållen kommunistpartiet och endast information sanktionerad av statsmakten publicerades i den. Pravda var således fylld med politisk korrekt och förskönande information.

Detta tänker jag på nu på morgonen efter att ha läst DN debatt. För idag hävdar SNF, LRF och Tällberg foundation att vi inte ska låta Vattenfall satsa på kärnkraft. Det som är intressant är inte att man i vanlig ordning pekar på miljöhänsyn (radioaktivt avfall) utan att man slänger sig med ekonomiska och energiproduktionsargument. Det har dock inte påverkat stöd bland politiska bloggare som tydligen hellre tror på flumvisioner än siffror.

Författarna till debattartikeln hävdar att vi inte behöver kärnkraften eftersom vi ser en utbyggnad av vindkraft och att denna vindkraft är realistisk eftersom det “är möjligt att integrera upp till 30 TWh vindkraft i det svenska elsystemet och balansera variationerna med befintlig vattenkraft.”

Men vänta här nu. Svensk kärnkraft producerar ju 60 – 70 TWh om året! Det betyder ju att det saknas 30 – 40 TWh! Så även med artikelförfattarnas beräkningar så uppstår ett underskott av svensk elproduktion med närmare 40 TWh om bygger ny vindkraft enligt artikelns glädjekalkyler. Det vill säga ungefär vad alla reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn producerar sammanlagt. Sammanlagt!

Nu kan man visserligen bygga ännu mer vindkraft än glädjekalkylerna. Problemet är bara att man måste ha annan elproduktion för att balansera variationerna i denna vindkraft för att få en stabil elförsörjning. Det betyder på ren svenska att när det inte blåser så måste man kunna koppla in annan el. Hittills har vi gjort det med vattenkraft. Men den svenska vattenkraften kan som sagt bara kompensera 30 TWh vindkraft.

Vi riskerar alltså att få vänta på blåsiga dagar för att kunna använda tvättmaskinen (nåja, kanske lite överdrivet). Dessutom kan man fundera på om det ens är smart att ta vattenkraften i anspråk eftersom danskarna redan använder den svenska vattenkraften för att balansera sin vindkraft. Och om vi tar tillbaka den så måste danskarna hitta s.k. reglerkraft på annat sätt (läs olja). Så i praktiken står alltså valet mellan mer olja och mer kärnkraft. Hur var det nu med klimathotet?

Så inte nog med att artikelförfattarnas vision om vindkraften är otillräcklig, den kan inte heller byggas ut och samtidigt minska klimatpåverkan. Men det slutar inte där. Man menar nämligen också att kärnkraften är dyrare. Man hävdar att kärnkraften kostar ca 65 öre/kWh och vindkraften ca 50 öre/kWh (snitt). Men här har de bollat rejält med siffrorna.

Produktion av kärnkraftsel kostar enligt flera rapporter mellan 30-40 öre/kWh med skatter, avgifter och bidrag (själva produktionskostnaden är en bråkdel av denna och snarare 10 öre/kWh) medan vindkraft (land) kostar 35-60 öre/kWh. Och då undrar jag om vindkraftens kraftiga subventioner är helt medräknade.

Så, vi kan inte ersätta kärnkraften med vindkraft och vindkraft är inte billigare än kärnkraft. Gör om, gör rätt!

Kärnkraften behövs för en progressiv energipolitik

På dagens brännpunkt finns en intressant debattartikel från Kungliga vetenskapsakademien om varför man bör satsa på ny kärnkraft:

De nya reaktorerna är tänkta att utnyttja nära 100 procent av uranet från gruva jämfört med mindre än 1 procent i dagens reaktorer. Det innebär dessutom att avfallsmängderna minskar till en hundradel jämfört med dagens reaktorer och att de småavfallsmängderna bara kräver lagring i några hundra år. Av särskilt intresse är också att dessa nya reaktorer ska kunna utnyttja befintligt kärnavfall som bränsle, tillräckligt för flera hundra års drift.

Vad man syftar på är troligen den s.k. fjärde generationens kärnkraft.

Forsmark, foto: Vattenfall

Kärnkraftens vara eller icke vara har ju varit en långkörare i svensk politik. Sedan folkomröstningen på 1980-talet har ett av kärnkraftverken stängts men i de övriga har man effektiviserat. Problemet med kärnkraft, och det ska erkännas, är att avfallet är riktigt obehagligt, men det finns även fördelar. Kärnkraften har hjälpt Sverige att ha relativt låga utsläpp av koldioxid.

Jag förespråkar alltid en nyanserad debatt kring olika frågor. Debatten kring kärnkraft har allt för länge kretsat kring att den är allt för osäker, allt för miljöfarlig och allt för dyr. Vad vi kan se i Sverige motbevisar det. Vi har säker kärnkraft, den har lett till färre utsläpp av koldioxidgaser och vi har i Sverige relativt billig el. Nu får vi bara hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga.

Kärnkraftsreaktor, foto: Vattenfall

Det val som man ställs inför nu är inte ett mellan den äldre kärnkraften och kolberoende energiförsörjning som blandas med förnybar energiförsörjning. Det verkliga valet är mellan effektivare och miljövänligare kärnkraft som kompletteras med förnybar el och gammal kolberoende energi som blandas med förnybar el

Läs även vad Adam Cwejman har skrivit.

Miljöpartiet, pessimisterna

Noterade i morgonens dn och i gårdagens debatt i kommunfullmäktige, som jag en stund halvtittade på via webb-tv innan jag tröttnade, att miljöpartisterna fortfarande ser på bilar med avsky.

Man vill inte ha någon bro över fyrisån i här i Uppsala och inte heller en förbifart i Stockholm. Även om man argumenterar friskt kring att man inte vill ha något av de två projekten så svarar man inte på frågan varför man är emot bilar. Och det är nog inte så konstigt, eftersom det är ett tveksamt ställningstagande.
Det miljöpartiet inte vill skylta med är att det inte är bilarna som är problemet. Bilar kan i många fall drivas av fossilbränslen, men de behöver inte göra det. Tills miljöpartiet slutar att vara pessimister och istället blir optimister så förtjänar de inte att lyssnas på. Man borde bygga för en framtid där bilarna fortfarande finns, men där bilarna är miljövänliga.
Det är ju inte bilarna det är fel på, utan bensinen.

Bensinskatten

Äntligen har moderaterna kommit ut ur garderoben och vågar erkänna att höjd bensinskatt är bra för miljön.

Det verktyg som gör att människor ändrar sina vanor som mest är det verktyg som snor lite ur plånboken. Att Borg nu tar bladet från munnen och erkänner att skatter på miljöskadliga ämnen är något bra, kanske till och med för hela alliansen. Visst, det kanske var ett litet brytande av ett kristdemokratiskt vallöfte. Men ska vi förstöra mer luft och förvärra miljön bara för att tillgodose ett gäng kristna som ändå är på väg bort? Självklart inte!

Nu väntar jag bara på att Borg ska våga säga att grön skatteväxling är något bra: högre skatt på sånt som skadar miljön och lägre på sånt som inte skadar. Win-win!

Andra bloggar om: , , , , ,

Förra året så bodde det en australiensisk utbytesstudent granne med mig. Hon berättade att man i Australien har ett system med vattenransonering och att man där har en skyldighet att rapportera till myndigheterna om man ser sina grannar använda omåttligt mycket vatten. Med mina svenska öron tyckte jag att det lät lite väl drastiskt men var ändå imponerad. Wow, här var ett land som tog problem på allvar.

Tyvärr så blundar man lite för vissa andra problem dock. Verkar det som i alla fall. Jag hoppas att miljöministern down under faktist har fog för sitt påstående att de har en framåtsyftande miljöpolitk. Dvs att de redan arbetar bra och mycket för att förbättra miljön och bevara det stora barriärrevet. Men man vet ju aldrig.

Och varför kan man inte skriva under kyotoprotokollet? Måste det finnas ett motsatsförhållande mellan att göra det och trycka på Indien och Kina?

Miljön, miljön, miljön

Förra året så bodde det en australiensisk utbytesstudent granne med mig. Hon berättade att man i Australien har ett system med vattenransonering och att man där har en skyldighet att rapportera till myndigheterna om man ser sina grannar använda omåttligt mycket vatten. Med mina svenska öron tyckte jag att det lät lite väl drastiskt men var ändå imponerad. Wow, här var ett land som tog problem på allvar.

Tyvärr så blundar man lite för vissa andra problem dock. Verkar det som i alla fall. Jag hoppas att miljöministern down under faktist har fog för sitt påstående att de har en framåtsyftande miljöpolitk. Dvs att de redan arbetar bra och mycket för att förbättra miljön och bevara det stora barriärrevet. Men man vet ju aldrig.

Och varför kan man inte skriva under kyotoprotokollet? Måste det finnas ett motsatsförhållande mellan att göra det och trycka på Indien och Kina?

Debatt på villovägar

Det är ju trist att man inte kan enas kring det här. USA stretar emot för att de alltid gör det, kineserna vill ha mer olja och kunna bygga fler kolkraftverk, indierna lika så och saudiaraberna vill sälja oljan till dem såklart.

Om jag får gissa så kommer rapporten vara kritiserad hur den än blir. Som med all forskning finns det de som är av annan uppfattning.

Synd egentligen att debatten ska ha tagit den inriktningen. Det är ju bra att forskare och vetenskapsmän öppet kritiserar och påpekar att vi inte med säkerhet vet varför klimatet förändras. Men när vissa använder det som anledning till att inte göra någonting och vill att vi ska fortsätta som vanligt blir man ju mörkrädd.