Våga tro på individen

Slutreplikerar om Socialdemokraternas beslut att upphandla sfi och annan vuxenutbildning ihop. Ett väg som deras egen regering till och med varnat för. Nu kommer de stora företagen i Uppsala premieras på de små aktörernas bekostnad med mindre valfrihet och mångfald som följd. Som vanligt i socialdemokratins Sverige är individen förlorare.

“Valfrihet för den enskilde och en mångfald av aktörer skapar kvalitet. När det finns valfrihet är brukarna oftare mer nöjda med verksamheterna. Medarbetarna hos de mindre aktörerna är också oftare nöjda med sina arbetsplatser, inte minst eftersom de har lättare att få en dialog med sin chef.”

Läs hela artikeln på unt.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *