Lagrådsremissen

“Samarbetsregeringen” har talat och lagrådsremissen talar sitt tydliga språk.

I korthet anser regeringen att det höga antalet asylansökningar genom sin påverkan på den s.k. boendesituationen och på hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet (s. 6f i lagrådsremissen).

Därför vill regeringen ha riksdagens mandat att tillfälligt kunna stänga Öresundsbron, ett beslut som regeringen bedömer skulle ge effekter på
– försörjningen av livsmedel, energi och andra samhällsviktiga tjänster
– leveranser i industrin,
– statens och den kommunala sektorns finanser,
– Sveriges internationella åtaganden, och
– förutsättningar för myndigheter, domstolar och företag att bedriva sina verksamheter (s. 19).

Eller med andra ord: byråkrati och regleringar bidrar till att skolan, socialtjänsten och hälso-och sjukvården inte klarar av att hantera att många människor söker skydd i Sverige. Men istället för att åtgärda byråkratin och regleringarna överväger regeringen att stänga gränsen med följden att flera samhällsviktiga funktioner inte kommer att kunna fungera.

Om det är något som genomgår en systemkollaps så tycks det vara förmågan till strategiskt tänkande.

Lagrådsremissen finns att läsa här.

12341454_10156224346545537_6148193086722591310_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *