Naivt i kvadrat?

Det finns ett stort problem med den linje som “näringslivet” förespråkar. Nämligen att den förutsätter att alliansen får igenom näringslivsvänlig politik efter ett nyval eller s.k. förhandling. Det finns mycket litet som tyder på detta. Ett nyval kommer med största sannolikhet resultera i samma parlamentariska låsning som nu (dvs alliansen får inte egen majoritet) och en förhandling med SD kommer inte hjälpa eftersom SD är ett natonalistiskt parti under socialkonservativ flagg som inte är intresserat av att förbättra svensk ekonomi och välfärd. Det kan ju visserligen i dagsläget verka som att SD vill samma sak i näringslivspolitiken som Alliansen, men då är man naiv. SD går idag endast emot regeringen för att jävlas och vinna inflytande. Det enda anledningen för SD att över huvud taget gå med på bra näringslivspolitik är att i gengäld få ett stopp på invandringen och få till stånd svensk isolationism. Och det vore verkligen att sänka svenskt välstånd.

Så av två till synes dåliga alternativ – att erkänna sig besegrade och låta de rödgröna regera och att förhandla med SD – är det senare MYCKET sämre för Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *