“Utspel om integration visar på okunskap”

Har fått tillåtelse av Maria Mattson Mähl att återpublicera hennes tidigare inlägg i Folkpartiets interna tidning Tidningen NU. Maria Mattson Mähl är Vd och grundare av bolaget AlphaCE och hon och bolaget har uppmärksammats på flera håll den senaste tiden för sitt arbete med integration och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Utspel om integration visar på okunskap

I över 10 år har jag arbetat för de mest utsatta på svensk arbetsmarknad. Jag har i ledande position arbetat med arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar och SFI. Uppdragsgivare har varit de offentliga aktörerna såsom kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Sedan tre år driver jag ett jobb- och matchningsföretag med verksamhet på 74 platser i Sverige och den största målgruppen är nyanlända.

IMG_20150215_144620127

Det senaste integrationsutspelet från Folkpartiet skrämmer mig. Det visar på en okunskap om den situation och de utmaningar som människor möter ute i landet.

Nyanlända invandrare är en heterogen grupp. Det finns de som är välutbildade med egen ekonomi. Det finns också de med låg utbildningsnivå och som lider av posttraumatisk stress. Att konstruera ett regelverk som ger permanent uppehållstillstånd för dem som får arbete och tillfälliga tillstånd för dem som inte får arbete gör utsatta grupper än mer utsatta. Jag vill lyfta några aspekter:

– För det första kommer det att skapa en ”låtsasarbetsmarknad” för arbetstillfällen. Där vissa aktörer och individer kommer att konstruera anställningsbevis för att säkra att nära och kära får permanent uppehållstillstånd. Ska vi verkligen skapa ett system som uppmuntrar korrumperande faktorer?

– För det andra tar det tid att landa i ett nytt land. En nyanländ måste lära sig att skilja på en faktura från hyresvärden och ett reklamblad från Net-on-Net, vilket inte är enkelt om man inte kan svenska. De första månaderna handlar om att få ordning på alla myndighetspapper, få barnen i skolan, förstå olika regelverk m.m. Finns det en osäkerhet över om man får stanna eller inte kommer det snarare att minska ambitionsnivån när det gäller övriga faktorer som påverkar hur ”jobbredo” man är.

– För det tredje är det svårt att hitta bostad. Ännu svårare är det att hitta bostad där jobb finns. Vi har redan idag ett problem med trångboddhet i denna målgrupp. Kravet på arbete för att få permanent uppehållstillstånd kommer att förstärka släktingar och vänners vilja att låta de anhöriga bo hos dem, vilket i sin tur förstärker trångboddheten i storstäderna.

– För det fjärde lider en stor andel av de nyanlända av posttraumatisk stress. Den som blivit våldtagen av 40 soldater, får se sina barn dödas eller torteras eller levt i krigets skugga mår inte psykiskt bra. När han eller hon äntligen känner sig trygg släpper ofta spänningar och ohälsan kan ge sig uttryck i andningssvårigheter, panikångest eller andra dramatiska känslouttryck. En erfaren SFI-lärare kan ofta känna igen signalerna och hantera situationen bra. Men har en arbetsledare på Willys samma kompetens?

Sammantaget visar detta utspel att det finns en okunskap i Folkpartiet om utsatta människors livssituation. Ledande politiker gör förvisso studiebesök, även hos oss på AlphaCE, men det är något annat än att möta dessa målgrupper dagligen och följa deras utmaningar och möjligheter på nära håll.

Efter drygt 15 år som aktiv medlem i Folkpartiet funderar jag nu på att avsluta mitt medlemskap. Jag vill inte förknippas med ogenomtänkta förslag, som vittnar om okunskap och naivitet. Sverige har mycket att förbättra när det gäller integration och utanförskap men att stampa på de människor som redan ligger ned är helt fel väg att gå.

Foto: Jenni Anna Gustafsson
Foto: Jenni Anna Gustafsson

Maria Mattson Mähl
Vd och grundare av AlphaCE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *