Studentkårens krav – mycket är gjort och mycket måste göras

Kommenterar i Ergo – Uppsala studentkårs tidning – de krav som studentkåren ställer på Uppsala kommun. De flesta av kraven ligger väl i linje med vad Folkpartiet och jag redan förespråkar. Det är positivt att kåren ligger på kommunen, även om en del av förslagen nog kan tillgodoses på andra sätt än de som kåren förespråkar.

kårens krav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *