Rödgrönrosa hinder mot jämställdhet

Det är positivt att jämställdhet debatteras så mycket i valrörelsen och att allt fler får upp ögonen för Folkpartiets feminism utan socialism. Folkpartiet och Alliansen är den första regering som har utformat handlingsplaner mot våld i nära relationer och satsat stora resurser mot mäns våld och kvinnor och för mer jämställdhet. Skriver om detta idag i Unt i en replik mot Erika Karlenius (MP).

rödgrönrosa hinder

Rödgrönrosa hinder mot jämställdhet

Erika Karlénius påstår (UNT Debatt 13/8) att Folkpartiet och regeringen inte har tagit tillräckliga feministiska initiativ. Inget kunde vara mer fel. Jämställdhet mäts inte i antalet motioner från utbildningsdepartementet.

När andra partier talar vackert om jämställdhet genomför Folkpartiet en offensiv, feministisk politik.

När Miljöpartiet styrde Sverige tillsammans med Socialdemokraterna var jämställdhetsbudgeten 27 miljoner kronor. I dag är den 271 miljoner kronor.

Stödet till kvinnojourer och brottsofferjourer har fördubblats och sedan 2006 har kvinnors disponibla inkomst har ökat med 8,2 procent. Vi har dessutom beslutat om en utredning om samtyckeskrav i våldtäktslagstiftningen, något som Erika Karlénius samarbetspartners i Socialdemokraterna i regeringsställning konsekvent röstat ner.

Den rödgrönrosa oppositionen utgör ett hinder mot en framgångsrik feministisk politik.

Deras statsministerkandidat, Stefan Löven (S), har till exempel uttryckt att han inte vill lova fler pappamånader, trots att forskning visat att ett jämnare uttag av föräldraledigheten starkt gynnar kvinnors löner. Flera av de rödgrönrosa partierna vill dessutom avskaffa Rut-avdraget och förbjuda vinster i välfärden vilket drabbar kvinnodominerade sektorer.

Den MP- och S-märkta politiken riskerar att allvarligt drabba kvinnors ställning på arbetsmarknaden och backa tillbaka den feministiska utvecklingen. Folkpartiet vill i stället fortsätta ta riktiga feministiska initiativ genom att pressa på för mer jämställda bolagsstyrelser, ytterligare en öronmärkt pappamånad och en uppvärdering av kvinnodominerade yrken.

För att krossa glastaken och utjämna löneskillnader krävs ett starkt feministiskt Folkpartiet liberalerna. Inte en politik för att krossa företagen.

Benny Lindholm, riksdagskandidat Folkpartiet Uppsala län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *