Mycket om innovation, men inte så mycket om jobb

20140521-175145.jpg

Härom dagen kom Socialdemokraterna med sin budgetmotion. Modell nyspråk värre. Skriver om det tillsammans med Kristoffer Filipsson på Nyheter24 :

Socialdemokraterna satsar stort i sin budgetmotion på Arbetsförmedlingen och vill återuppliva den aktiva näringspolitiken. Bland annat föreslås nationella och regionala innovationsråd, ökat statligt riskkapital och en rad andra statliga finansieringslösningar och statliga kontor. Jobben skapas dock inte i mötesrum mellan staten och kapitalet.

Sverige behöver liberala reformer för en enklare arbetsmarknad med ansvarstagande och modiga arbetstagare. De socialdemokratiska förslagen andas 1950- och 60-tal men svarar dåligt på 2000-talets utmaningar. Stefan Löfven har säkerligen goda erfarenheter från rundabordssamtal, men jobb idag skapas sällan genom statliga partsförhandlingar.

I en tid då nästan varannan svensk mellan 25-34 år har eftergymnasial utbildning blir matchningen mellan studier och arbete en nyckelfaktor för svensk konkurrenskraft. Tyvärr lyser en politik för att matcha studenter mot arbetsmarknaden med sin frånvaro i oppositionens politik. I stället föreslår Socialdemokraterna olika byråkratiska organ där exempelvis arbetsförmedlare ska lägga tid på att ge fack och näringsliv representation över Arbetsförmedlingens verksamhet.

Liberala studenter och Folkpartiet vill genom lägre skatter och enklare regler underlätta för studenter att redan under studierna ta steget ut på den arbetsmarknad som man utbildar sig mot. Vi föreslår också att man främjar studentmedarbetarjobb. Det senare innebär att högskolestuderande tar kvalificerade extrajobb redan under studietiden. Detta har redan införts i flera alliansledda kommuner och landsting och är en beprövad metod som leder till mer träffsäker kompetensförsörjning för arbetsgivare och högre sysselsättning för nyutexaminerade.

Anledningen till att studentjobben blivit så framgångsrika är att det är ett av få sätt för unga människor att undgå statlig AMS-politik och i stället direkt komma i kontakt med en arbetsgivare. Många kollektivavtal är idag också anpassade så att arbetsgivare kan anställa studentmedarbetare och många av SACO- och TCO-förbunden förordar modellen.

Tyvärr tycks Socialdemokraterna inte våga släppa loss studenterna på arbetsmarknaden innan de gått igenom AMS-hållplatsen. Inom arbetarrörelsen frodas istället en uppfattning att arbete vid sidan om studierna är skadligt. Socialdemokratiska studentförbundet förespråkar istället studielön, så att incitamenten att jobba för högskolestudenter ska försvinna helt. Även LO har varit kritisk till studentmedarbetarmodellen och kritiserat Magdalena Andersson då partiet närmat sig frågan. Påtryckningarna hade uppenbarligen effekt.

Ju fler vi är som kämpar för fler vägar ut i arbetslivet för studenter, desto större chans ger vi företag att växa och studenter att undgå arbetslöshet. Den påstått aktiva näringspolitik som Socialdemokraterna förespråkar leder i fel riktning. Sveriges studenter behöver enklare vägar in på arbetsmarknaden, inte rundabordssamtal och ändlösa arbetsmarknadsåtgärder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *