Folkpartiet Uppsala föreslår bred och nytänkande stadsbyggnadspolitik

Skriver idag i Unt med bl.a. kommunalrådet Mohamad Hassan och min kollega i gatu- och samhällsmiljönämnden att Uppsalas stadsbyggnadspolitik mera handlar om att bygga sammanhängande och hållbara stadsdelar. Det finns en stor risk att vi annars begår samma misstag som man gjorde under 1960- och 70-talens miljonprogram.

Artikeln finns att läsa i sin helhet här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *