Folkpartiet satsar på höjd kvalitet i utbildningen

Skriver idag också i Unt en replik på SSU och S-studenter om regeringens förslag att förändra i studiemedelssystemet:

SSU och S-studenter påstår att alliansen har nedmonterat svensk högskola. Det är en falsk historieskrivning som inte stämmer överens med verkligheten. Krona för krona har Folkpartiet och alliansen sedan 2006 tillfört medel till forskning, högre utbildning och högre studiemedel som i stora delar saknar motstycke i svensk historia.

Förra veckan aviserades en höjning av studiemedlet med en tusenlapp i månaden. Sedan 2006 kommer Folkpartiet och alliansen därmed att ha höjt studiemedlet med mer än 3000 kronor per månad för heltidsstudenter. Detta har ingen motsvarighet i någon tid med en socialdemokratisk regering och innebär tusenlappar mer varje månad för varje student att spendera på kurslitteratur och andra nödvändiga utgifter.

Satsningarna på studiemedlet har dessutom kompletteras med satsningar på högskoleutbildning och forskning. Antalet helårsstudenter vid svenska lärosätena har de senaste åren varit fler än någonsin. År 2010 var en rekordnotering i antalet helårsstudenter, och utbildningsvolymen ligger kvar på en historiskt sett hög nivå. Det finns fler studenter, både räknat i helårsstudenter som i individer, nu än 2006 och mer än hälften av alla som gick ut gymnasiet förra året beräknas komma att studera på högskolan. Det är den högsta siffran någonsin. År 2020 är prognosen att nästan två av tre av dem som går ut gymnasiet kommer att få en plats inom högre utbildning.

Samtidigt har vi ökat resurserna per student med 35 procent och under Folkpartiets ledning har regeringen lagt fram två forsknings- och innovationspropositioner som sammantaget innebär att de årliga statliga forskningsanslagen har höjts med 9 miljarder kronor. Det är en ökning med mer än 30 procent sedan 2006. Dessutom har över en miljard kronor tillförts för utöka antalet lärarledda timmar, framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Samtidigt är det viktigt med breddad rekrytering till högskolan. Till skillnad från vad SSU och S-studenter påstår är det dock inte storleken på lånet som är den viktigaste faktorn i detta hänseende, utan en fungerande grund- och gymnasieskola. Studiestödet spelar en roll, men då framför allt hur stort det är. Många känner en ovilja att skuldsätta sig, men i flera undersökningar har man inte kunnat belägga att studielånets storlek avskräcker studenter från studieovan bakgrund mer än andra studenter.

En socialdemokratisk högskola där alla får plats men där ingen får en utbildning med god kvalitet kan knappast vara målet med svensk högskolepolitik. Folkpartiet och Liberala studenter vill därför mer. Med förslaget om högre studiemedel, ytterligare satsning på kvalitet i högskolan och starka forskningsmiljöer vill vi skapa forskning i världsklass och en akademi som står sig i den internationella konkurrensen. En högre utbildning, med högre kvalitet och högre studiemedel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *