Folkpartiet och regeringen föreslår ytterligare förändringar för en mer human migrationspolitik

Förra veckan kom ytterligare ett glatt besked från Folkpartiet och regeringen samt Miljöpartiet. Kravet på synnerligen ömmande omständigheter för att kunna bevilja barn uppehållstillstånd ska mildras till s.k. “särskilt” ömmande omständigheter. Det är fortfarande ett högt ställt krav, men det är ett viktigt steg i rätt riktning. Som jag och Hanna Håkansson skrev på Flyktingbloggen idag. Ett litet ord kan ha stor betydelse.

Ett litet ord kan ha stor betydelse. Aldrig är det så tydligt som i juridiken och politikens snåriga värld. Som när promemorian ”Särskilt ömmande omständigheter” (Ds 2014:5) presenterades förra veckan. Där föreslås det lilla ordet ”synnerligen” bytas ut mot det lilla ordet ”särskilt” i en paragraf i utlänningslagen. Med följden att det blir lättare för barn att få uppehållstillstånd i Sverige. Ett ord som gör att barn får en lite större chans att stanna innanför Sveriges höga murar.

För att stoppa en inhuman utvisning krävs idag ”synnerligen ömmande omständigheter”. Ett krav som har tolkats mycket restriktivt av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. I praktiken kan endast mycket allvarliga fall som till exempel mycket allvarliga hälsotillstånd stoppa en utvisning. Med kravet på att blott ”särskilt” ömmande omständigheter krävs, sänks bördan för alla de unga som trots oerhört tuffa omständigheter vad gäller hälsa, situation i hemlandet och långvarig vistelse i Sverige, riskerar att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Med de nya reglerna kommer barn ha en bättre chans till en uppväxt i trygghet i Sverige.

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention vilket innebär att alla beslut som rör barn ska fattas med hänsyn till barnets bästa. Det är glädjande att detta nu äntligen avspeglas bättre i lagboken.

Som liberaler är vi ändå inte nöjda. Historien om vietnamesiska Mai Luu Huong som delats flitigt i sociala medier de senaste dagarna vittnar om att det finns mycket kvar att göra. Det är orimligt att dra ut på ett barns ansökan om uppehållstillstånd så länge att hon hinner fylla 18 år, för att därefter slita henne ur armarna på sin svenska familj och utvisa henne till ett land hon inte sett sen hon var liten. Ett agerande som är såväl inhumant som ovärdigt en påstått öppen och trygg välfärdsnation som Sverige.

Mais fall sätter även fingret på att det måste bli lättare att få uppehållstillstånd även för vuxna. Det trånga nålsöga som stänger ute och sorterar bort människor måste forceras och öppnas upp. Vägarna till Sverige och Europa måste bli öppnare. Tusentals människor dör idag på Medelhavet på grund av den dubbelmoral som utgör EU:s flyktingpolitik. Att hägra med asyl för den som överlever överbefolkade gummibåtar och hänsynslösa flyktingsmugglare är att locka människor in i döden. Rätten att söka asyl i ett land måste kombineras med en rätt att lagligen ta sig in i det landet.

Den lagändring regeringens migrationspolitiska överenskommelse lett fram till kommer förhoppningsvis leda till en mänskligare bedömning av barns situation. Förhoppningsvis kommer nu även barnets anpassning till Sverige spela en större roll i bedömningen. Lagändringen kommer för sent för Mai Luu Huong, men kanske kommer den innebära en större chans för hennes medsystrar och bröder att få stanna i Sverige. Ett litet ord som innebär ett litet steg i rätt riktning, men fortfarande finns det mycket kvar att göra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *