Fel att lagstifta om snålhet

Den debattglade professorn i statsvetenskap Bo Rothstein skriver idag på DN debatt om ett förslag att förbjuda gåvor till tiggare. Rothstein tänker sig därmed få bort tiggande “romer från Östeuropa, främst Rumänien” från våra gator. Förbudet mot att ge gåvor liknar han vid sexköpslagen, dvs förbudet mot att köpa sexuella tjänster.

Han pekar på att många som tigger på gator och torg befinner sig i en besvärlig situation. Det är rätt. Men han underskattar det problematiska med sitt eget förslag. I en sekund av klarhet skriver han visserligen att man säkert kommer att kritisera hans förslag genom att peka på gränsdragningsproblem. Men jämförelsen med sexköpslagen haltar. Där var gränsdragningsproblemen vad som skulle utgöra sexuell handling och vad som är ersättningen.

En sådan gränsdragningsproblematik finns inte här. Ersättningen är tydlig (det som läggs i tiggarens hand) och tiggeriet är relativt lätt att definiera. Gränsdragningsproblemet här är VEM som man ska få ge till. Ska man förbjuda att ge till kvinnojouren som samlar in pengar till våldsutsatta kvinnor? Nej troligen inte, bara till den som tigger för sig själv. Ska man förbjuda att ge till skolklassen som tigger för att åka på skolresa? Nej, troligen inte, bara till den som tigger för sitt livsuppehälle. Rothsteins förslag, i sin enkelhet, handlar om att förbjuda hjälp till dem som behöver det mest..

Här blir också jämförelsen med sexköpslagen absurd. Sexköpslagen handlar inte om att förbjuda hjälp till sexsäljare, snarare tvärtom. Att sexsäljaren kan leva på ersättningen var ju ett skäl mot sexköpslagen, även av förespråkare. Det var den sexuella handlingen, våldet den förde med sig, det systematiserade utnyttjandet av kroppar, som förbjöds. Att ge till tiggare är att BARA ge hjälp, utan motprestation, det är ju själva poängen med tiggeriet. Snarare kanske man kan förvänta sig att dagens tiggare börjar utföra motprestationer för att komma runt Rothsteins tiggeriförbud. Och hur ska det sluta, ska vi då tillåta det (dvs en mindre skyddad situation) eller ska vi förbjuda det också?

Nej, Rothsteins förslag är både dumt och felriktat. Dessutom fel i sak. Det finns inget som hindrar samhället att hjälpa utsatta tiggare, bara vår snålhet och ignorans. Att då lagstifta fram snålhet, ja, det låter synnerligen bakvänt.

Läs vad Rasmus och andra har skrivit på samma tema här och här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *