Se utländska akademiker – minska diskrimineringen och utanförskapet på arbetsmarknaden

Skriver i Gaudeamus tillsammans med Robert Andersson, Liberala studenter Stockholm, om förutsättningarna för invandrande akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Liberala studenter, liksom Folkpartiet, vill minska slöseriet av humankapital på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden måste därför bli mer flexibel och informationsbristen hos arbetsgivarna måste minska.

“Ingen tjänar på den skevhet som i dag råder på svensk arbetsmarknad, det är en nagel i ögat om vi vill att Sverige ska vara en föregångare i utbildning och forskning. Många svenska företag flyttar sin produktion till andra länder och kvalificerade jobb försvinner från Sverige. Om Sverige inte ska bli omsprungna måste varje människas förmåga komma till användning och i synnerhet bland de som har kompetens att arbeta i kunskapsintensiva branscher som bidrar till svensk export och en fortsatt finansiering av välfärdsstaten.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *