S och LO borde välkomna arbetare, inte bygga murar runt Sverige

Delar pennan med övriga företrädare för regeringens student- och ungdomsförbund efter att Socialdemokraterna och LO gjort allt tydligare att de vill begränsa människors möjligheter att flytta till Sverige. Folkpartiet och resten av regeringen har tillsammans med Miljöpartiet de senaste två mandatperioderna arbetat för att göra Sverige ett ännu öppnare land, med mer liberala regler kring arbetskraftsinvandring och generösare regler för papperslösa. Folkpartiet och regeringen har dessutom stått emot Sverigedemokraterna och deras politik för ett mer stängt och inskränkt Sverige.

Därför är det beklämmande att Socialdemokraterna och LO nu vill göra valfråga av att arbetare kommer till Sverige för att försörja sig och skapa bättre liv. De som utnyttjas som svart arbetskraft av mycket oseriösa arbetsgivare ska givetvis få den hjälp de behöver. De arbetsgivare som kränker sina arbetstagares rättigheter borde straffas. Men vi ska inte straffa dem genom att göra det svårare att komma till Sverige!

Sverige är ett litet land, vars framgång till stor del baseras på export, innovation och framgångsrik industri. Vi har en demografisk utmaning och en tuff global marknad. Därför är arbetskraftsinvandringen, där öppnare gränser tillåter människor att komma hit och arbeta, så viktig. För landet, för våra företag och för den enskilde. Det handlar både om konkurrenskraft och om rättvisa.

När retoriken åter blir grumlig i migrationsdebatten är det viktigt att stå upp och försvara vår öppna arbetsmarknad, och att påminna sig om hur läget faktiskt var innan reformen. Då, i 40 år, var det i princip omöjligt att som icke-europeisk medborgare komma till Sverige för att arbeta annat än tillfälligt. Enda vägen in var via tidsbegränsade tillstånd som beslutades gemensamt av fackförbund och arbetsförmedlingen. En asylsökande som fått avslag men lyckats etablera sig på arbetsmarknaden kunde inte stanna med arbetstillstånd, och hur populär en ny medarbetare än blivit var enda alternativet att åka hem då den korta tiden var över. Olagliga svartjobb där de som arbetade saknade rättigheter var vanliga. Det är ett system vi absolut inte vill tillbaka till.

Därför är det illavarslande att modellen åter hotas när Socialdemokraterna nu säger att de, tillsammans med LO, vill ompröva vår framgångsrika lagstiftning. Det ska inte längre vara upp till företagen och individerna att avgöra om någon ska komma hit, i stället ska LO och myndigheter få bestämma om ett företag ”behöver” anställa någon utifrån. Denna arbetsmarknadsprövning som man nu för fram efter fackliga påtryckningar innebär i praktiken att reformen ska rivas upp.
Socialdemokraterna och LO talar om utbrett missbruk av reformen men deras utsagor är grovt överdrivna. Missbruk är förstås oacceptabelt – det tycker alla. Lösningen ska dock sökas i bättre kontroller av att reglerna verkligen följs, snarare än att bygga murar mot omvärlden. Det av regeringen och Miljöpartiet nyligen lagda förslaget är ett exempel på ansträngningar att komma åt fusket, där man samtidigt undviker åtgärder som skulle motverka syftet med reformen.

Sanningen är att Sverige behöver arbetskraftsinvandringen. Ett exempel är de starka kluster av snabbväxande IT-företag som ständigt behöver mer utbildad arbetskraft. De dataspecialister från Indien och Kina som de anställer utgör en stor grupp av dem som får arbetstillstånd.

Vi från Alliansens ungdomsförbund och studentförbund vill se ytterligare förenklingar och än fler möjligheter för människor att flytta hit och bidra med sitt arbete. Vi står upp för att fler som arbetar i Sverige också ger fler svenska jobb. Det står mot idén att svenska jobb ska gå till svenska arbetare. Tonen från Socialdemokraterna och LO är därför väldigt oroande, både för svensk öppenhet och konkurrenskraft.

Erik Bengtzboe, Förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet
Linda Nordlund, Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet
Hanna Wagenius, Förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund
Sara Skyttedal, Förbundsordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Andréa Ström, Förbundsordförande Moderata Studenter
Benny Lindholm, Förbundsordförande Liberala Studenter
Hannes Hervieu, Förbundsordförande Centerstudenter
Andreas Brager, Förbundsordförande Kristdemokratiska Studentförbundet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *