Folkpartiet står upp för vetenskap och beprövad erfarenhet – och sprutbyte

Debatten om sprutbyte fortsätter här i Uppsala. Tydligen är det många som inte vill se de fördelar som ett sprutbytesprogram skulle kunna innebära. Jag har förståelse för att det spontant kan kännas fel att ge narkomaner rena sprutor i utbyte mot smutsiga. Det är ju inte svårt att föreställa sig vad de nya sprutorna ska användas till.

Samtidigt är det enligt min mening viktigare att vara pragmatiskt och human istället för hårdhudat dogmatisk. För avsaknaden av sprutbyte gör inte att narkomaner slutar injicera, snarare tvärtom. Vad sprutbyte gör är att det förhindrar smittspridning samtidigt som en viktig kontaktyta mot vården kan upprätthållas. Och hur man man vara emot det?

Starka skäl för sprutbyte

Kristdemokraterna Klomp och Wisell argumenterar emot Folkpartiets förslag att införa sprututbyte med att hävda att det saknas forskningsstöd för att bevisa att sprututbytesprogram är en effektiv smittskyddsåtgärd (UNT10/11). Det är intressant att Kristdemokraterna besitter kunskap om forskning och sprututbyte som svenska och internationella hälsomyndigheter inte känner till.

Klomp och Wisell vill se så kallade randomiserade studier av sprututbyte innan de tar ställning för eller mot ett införande i Uppsala län. Randomiserade studier vore emellertid nästintill omöjliga att genomföra på detta område, och frågan är hur många missbrukare som skulle behöva smittas av dödliga sjukdomar innan Klomp och Wisell skulle övertygas?

Ett stort antal observationsstudier och metaanalyser visar tydligt att sprututbytesprogram medför betydande hälsovinster. Det finns inga tecken på att väl genomförda observationsstudier skulle visa på falska fördelar eller ge sämre resultat än randomiserade studier (Concato et al, Benson & Hartz, båda i New England Journal of Medicine, 2000). Därför vill Världshälsoorganisationen, Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen införa sprututbytesprogram och därför vill vi göra detsamma.

Kristdemokraterna har däremot rätt i att det farligaste med narkotikamissbruk är just missbruket. I motsats till vad Klomp och Wisell hävdar kan dock väl genomförda sprututbytesprogram minska narkotikadödligheten. Spridningen av blodsmitta som HIV och Hepatit minskar, samtidigt som kontakten med övrig sjukvård ökar. På så vis ökar sannolikheten för att missbrukare får kontakt med metadonbehandlingsprogram och andra behandlingsmetoder som kan hjälpa dem ur sitt missbruk.

Vi håller med om att barn aldrig ska behöva riskera att sticka sig på nålar, vare sig på sin förskola eller någon annanstans. En del i ett sprututbytesprogram är just att samla in smutsiga nålar och byta dem mot rena, därav namnet “sprututbyte”. Väl genomförda skyddar programmen både missbrukarna och deras omgivning.

Det finns heller inga tecken på att sprututbyte skulle öka nyrekryteringen av missbrukare, vilket Klomp och Wisell antyder. Folkpartiet står för en vetenskapsbaserad vård som sätter individen i centrum. Missbruk är en svår sjukdom som drabbar den enskilde hårt. Därför vill vi att också missbrukare ska få tillgång till vård i världsklass. Sprututbyte är en del av den missbruksvård som vi vill att Landstinget Uppsala ska erbjuda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *