Folkpartiet röstade för, V samt M och KD har varit emot

Har blivit påhoppad av vänsterpartiets representant i nämnden för hälsa och omsorg om att vilseleda när jag i förra artikeln skrev att V, M och KD har bildat en allians. Självklart är de inte i en formell allians, men att Vänsterpartiet i Uppsala inte har varit lika progressiva i sprutbytesfrågan som på andra håll i landet är uppenbart.

Bakgrunden är att jag tillsammans med Lina Nordquist och Kajsa Dovstad i förra veckan skrev att Folkpartiet “i motsats till M, KD och V anser att moraliska pekpinnar inte hör hemma i ett modernt Sverige.” Ett uttalande som ska ses i ljuset av att just M, KD och V två gånger har reserverat sig mot att införa sprutbyte i Uppsala.

Även om Liza Boëthius och Vänsterpartiet nu försöker påskina annat är sanningen att de den 28 september 2011 röstade med Moderaterna och Kristdemokraterna om att “kraftigt invända mot förslaget om att sprutbytesverksamhet blir tillgängligt i hela landet.” Lyckligvis befann sig dessa tre partier i minoritet och Folkpartiets yrkande, med stöd av C, MP och S vann majoritet istället.

Sanningen är dessutom att Liza Boëthius och Vänsterpartiet så sent som i somras (13 juni 2013) reserverade sig mot mitt och andra partiers förslag om att ställa sig positivt till sprutbyte i Uppsala. Även Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet, dock i en annan reservation, men budskapet är tydligt från den blocköverskridande treklövern: sprutbyte ska inte införas nu.

Vad missbrukare behöver är inte fler skrivbordsprodukter, utan riktiga hjälpmedel för att undvika smittspridning. Liza Boëthius och Vänsterpartiets förslag försvårar därmed för såväl sprutbyte som för missbrukare. I den senaste omröstningen rörde sig partiet kanske en aning i mer liberal riktning, men genom att kräva utredningar fördröjs viktiga insatser ytterligare.

Att ytterligare utreda drabbar dessutom missbrukarna dubbelt. För Liza Boëthius och Vänsterpartiet tycks det inte räcka med att 91 intravenösa missbrukare redan har smittats med HIV och Hepatit C de senaste åren. Uppenbarligen anser man att fler måste drabbas innan sprutbyte, som är bevisat effektivt, ska övervägas. Det är inget annat än ett svek mot de 91 personer som redan har drabbats! Hur många fler måste smittas för att Vänsterpartiet ska övertygas? I mitt och Folkpartiets Uppsala räknas varje människa.

Seriösa frågor kräver seriös debatt men också mod att våga fatta nödvändiga beslut. Båda gångerna som sprutbyte har diskuterats och beslutats i nämnden för hälsa och omsorg i Uppsala har Liza Boëthius och Vänsterpartiet reserverat sig mot Folkpartiets och majoritetens beslut. Det är en sanning som säger mer än allt annat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *