Folkpartiet föreslår sprutbyte i Uppsala

Jag har flera gånger tidigare skrivit om och påtalat behovet av en framsynt, pragmatisk och modern missbrukspolitik som både tar hänsyn till folks lidanden och vad som fungerar enligt forskningen. Sprutbytesprogram är en del av en sådan missbrukspolitik, som primärt syftar till att minska smittspridning.

Kan därför glädja mig åt att jag idag, som representant för Folkpartiet i nämnden för hälsa och omsorg i Uppsala kommun, kan presentera ett utspel tillsammans med andra Folkpartister i kommunen och landstinget. Tillsammans med Lina Nordquist, landstingsråd, och Kajsa Dovstad skriver jag i Unt om behovet av forskningsbaserade metoder och sprutbyte i Uppsala.

Forskningen talar för sprutbyte

Hundratals Uppsalabor har de senaste åren drabbats av hepatit C eller hiv. Trots att många smittas på grund av sitt injektionsmissbruk saknar dock Uppsala det mest effektiva verktyget för att stoppa smittspridningen bland injektionsmissbrukare.

Folkpartiet Liberalerna vill därför, i enlighet med svensk och internationell forskning, införa sprutbytesprogram i Uppsala.

Missbruk är en svår sjukdom som drabbar den enskilde hårt. Ett liv i hemlöshet och social misär är ofta följden för den som är narkotikaberoende. Utöver de sociala följderna drabbas dessutom många injektionsmissbrukare av svåra, genom blod överförbara, sjukdomar som hiv eller hepatit C. För individen innebär det ödesdigra konsekvenser.

Världsledande internationella forskare förespråkar sprututbytesprogram för att motverka smittspridning.

I Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar och Stockholm har flera landsting också redan infört sprututbytesverksamhet. Vi anser att det är dags att även Uppsala tar detta viktiga steg.

Sprututbytesprogram är bevisat effektiva för att hindra spridningen av sjukdomar som sprids via begagnade sprutor. Internationella organisationer som WHO, Röda Korset och FN:s hiv-program Unaids uppmanar därför länder att införa sprutbyte. En linje som Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet har anslutit sig till. Även regeringens utredare, Gerhard Larsson, förespråkar i Missbruksutredningen (SOU 2011:35) att sprututbytesprogram införs.

Sprututbytesverksamhet minskar inte bara smittspridning, den ökar dessutom kontakten mellan missbrukare och vården.

I en studie av Lunds sprutbytesverksamhet var en stor andel av deltagarna i sprututbytesprogrammet villiga att påbörja metadonbehandling mot sitt heroinmissbruk. Sprututbytesprogram rekommenderas också för att minska hud- och luftvägsinfektioner hos missbrukare, inte minst multiresistenta S aureus (MRSA).

Tyvärr delar dock inte alla Folkpartiets liberala syn på hur forskningsrön ska tillvaratas när man fattar beslut som påverkar människors hälsa. För Folkpartiet är det naturligt att följa forskningen, men trots massiva forskningsresultat finns bland andra partier ett i rädsla grundat motstånd mot sprututbyte. Trots att inget tyder på att missbruk skulle öka av sprututbytesprogram röstade till exempel Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet nej när Nämnden för hälsa och omsorg i Uppsala kommun tog ställning tidigare i år.

Sverige behöver en bättre missbruksvård. Även om andelen som testar narkotika är lägre än i jämförbara länder finns lika många tunga missbrukare i Sverige som i övriga Europa. Den svenska narkotikadödligheten är dessutom bland de högsta i EU, och den ökar markant. Vi måste göra något åt situationen.

Den som blir beroende av droger i någon form förlorar sin frihet. Missbrukare behöver därför samhällets stöd och missbruksvården måste i största möjliga mån minska det mänskliga lidandet. I motsats till M, KD och V anser vi att moraliska pekpinnar inte hör hemma i ett modernt Sverige. Därför föreslår nu Folkpartiet Liberalerna att sprututbytesverksamhet införs i Uppsala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *