Boverket i otakt med studenterna

Skriver i Corren om Boverkets förslag om att underlätta för korridorsboenden. Förslaget är bra, men inte i takt med vad studenterna efterfrågar. Vad som behövs är en kombination mellan funktionshindersanpassade bostäder och lättnader i kraven på studentbostäder:

Dagens bostadsmarknad stänger dörren för unga och studenter. Bristen på student- och ungdomsbostäder gör att unga tvingas tacka nej till utbildningsplatser, bosätta sig hemma hos sina kompisar eller ge sig in i bostadsmarknadens andrahandskarusell.

Hyresrättens bristande lönsamhet är orsaken till problemet. När ekonomin inte lätt går runt för nybyggda studentbostäder blir nyproduktionen låg. Även om Liberala studenter vill se en friare hyressättning på bostadsmarkanden inser vi dock att detta inte omedelbart skulle gynna studenter. Eftersom de flesta studenter inte har ekonomi motsvarande en förvärvsarbetande behövs därför även andra åtgärder för att få igång bostadsbyggandet för landets studenter.

När Boverket (rapport 2013:20) fram till nyligen utredde förslag till regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter var därför många av oss hoppfulla. Förslagen som presenterades mitt under sommaren är dock snarare ett halvt steg tillbaka än ett viktigt steg framåt.

Boverket föreslår bland annat minskat utrymme för matlagning och förvaring och mindre sovrum i stora studentlägenheter. Det är bra. Ungdoms- och studentlägenheter är kategoriboenden som används under en begränsad tid i livet och behöver därför inte samma standard som lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden. Boverkets huvudförslag – tillåtelse att flytta hygienutrymmen till gemensamma utrymmen – är dock ett slag i luften.

Boverkets förslag andas 1900-tal. Regelförenklingen pekar mot korridorsboenden med gemensam dusch, något som få studenter efterfrågar. Många, inklusive studentbostadsföretagen, är i stället överens om att det är tillgänglighetskraven i badrummen som är problemet, inte bristen på gemensamma duschar.

Det är de stora badrummen som kostar pengar. Genom slopade krav på tillgänglighetsanpassade badrum skulle hyrorna för nybyggda studentlägenheter enligt beräkningar kunna sänkas med flera hundra kronor i månaden. Boverket avvisar felaktigt detta förslag som ett avsteg från svensk funktionshinderspolitik. Men det stämmer inte. Dagens regler motarbetar alla studentbostäder, förra året byggdes bara ett par hundra lägenheter. Med krav, som i Norge, att minst 20 procent av de nybyggda studentlägenheterna ska vara fullt tillgänglighetsanpassade skulle lägenheter för såväl rörelsehindrade som icke-funktionshindrade studenter byggas, i stället för knappt något alls.

Sverige behöver en genomtänkt och framsynt bostadsbyggnadspolitik. Genom att välkomna studenter och ge möjlighet för fler att bo och studera vid landet högskoleorter fortsätter vi utveckla Sveriges konkurrenskraft. Förenklade byggnormer är viktiga pusselbitar i det arbetet. Därför är det tråkigt att Boverket fortsätter i samma hjulspår som är en delförklaring till dagens studentbostadskris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *