Försiktigt positiv till treterminssystem

Kommenterar Socialdemokraternas förslag om treterminssystem på högskolan i Folkpartiets medlemstidning NU.

“Bättre möjligheter att studera under sommaren är inte negativt i sig, men det bör vara på frivillig basis”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *