Bostad först – om Folkpartiet får välja

Satte kaffet i vrångstrupen i lördags när jag läste tidningen. Det är oklart om Stig Rådahl (M) har blivit felciterad i Unt eller inte, men det var ingen munter läsning om hemlösheten. Jag har arbetat hårt för att få igång Bostad först i Uppsala sedan flera år tillbaka. Jag motionerade även om det inför Folkpartiets landsmöte för två år sedan.

Därför var det glädjande att vi kunde enas inom Alliansen i augusti förra året och ge kommunens tjänstemän i uppdrag att börja arbeta fram ett Bostad först-projekt. Något som även kommunfullmäktige enades om.

Uppsala har en bekymrande hemlöshet som innebär ett stort lidande för de som inte har en egen bostad. De allra flesta i statistiken har fastnat inom den parallella bostadsmarknad som administreras av socialtjänsten. Bostadssociala kontrakt och trappstegsboenden kan visserligen lindra en akut nöd, men det finns en stor risk att systemet permanentar hemlösheten och försvårar för de hemlösa att varaktigt få egen bostad. En egen bostad som medför den trygghet som är en förutsättning för att komma ur ett missbruk eller kunna hantera den psykiska ohälsa som kan vara en förklaring till varför man har blivit hemlös från första början. Bostad först innebär med andra ord ett helt nytt sätt att se på hemlöshet som både kan minska kostnader och öka människors trygghet och frihet.

Därför var det självklart för mig att vara tydlig när Unt ringde och frågade om min synpunkt. Vi har inte kommit överens inom alliansen om att avbryta Bostad först eller halvvägshuset. Moderaterna kan inte ensamt dra i handbromsen. Jag är övertygad om att vi kommer att komma överens inom alliansen, men det är tråkigt att många kanske felaktigt har fått bilden av att även Folkpartiet står bakom moderaternas tankar om att avbryta planeringen. Det gör jag inte.

One thought on “Bostad först – om Folkpartiet får välja”

  1. Benny du är en hjälte! Jag ska rösta på Folkpartiet nästa år och det är enbart p.g.a. dig. Hade jag kunnat rösta på förbundsordförande så hade du varit mitt givna första val!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *