Uppsala mot sprutbyte

Idag skrev även UNT:s ledarsida om mitt förslag om sprutbytesprogram. Ledarsidan sammanfattar diskussionen ganska bra:

“Det är lika nedslående som förvånande att ogrundade värderingar och olyckliga sammanblandningar får styra Moderaternas, Kristdemokraternas och Vänsterpartiets ställningstagande. Även om sprutbyte handlar om att ge missbrukare tillgång till rena sprutor, ska inte sprutbyten ses som en narkotikapolitisk åtgärd. Det handlar om smittskydd, och om att rädda liv.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *