Inför sprutbyte i Uppsala

Skriver idag i Unt om Sprutbytesprogram. Bakgrunden är att Nämnden för vuxna med funktionshinder, som ansvarar för missbruksvården i Uppsala kommun, har fått tillfälle att yttra sig över missbruksutredningen.

“Enligt forskning finns det nämligen bevis för att sprutbytesverksamhet leder till minskat riskbeteende bland narkomaner och för att sådan verksamhet leder till minskad spridning av hiv. Samtidigt visar forskningen att den ofta uttalade farhågan att sprutbytet leder till ökat missbruk inte kan beläggas.

Utökade möjligheter för att införa sprutbytesprogram handlar därför om att minska människors lidande samtidigt som man skapar en viktig kontaktyta mellan missbrukare och samhällets vårdfunktioner. Med sådana program ges nämligen unika möjligheter till regelbunden testning, rådgivning och information.”

Missbruksutredningen föreslåratt man ska slopa det kommunala vetot som rör sprutbytesprogram. Idag är det landstingen som ansvarar för smittskyddsarbetet, men om ett landsting vill införa ett sprutbytesprogram så måste den kommun som sprutbytet ska äga rum i ge sitt samtycke.

Det har lett till att endast ett landsting har lyckats införa sprutbyten, Skåne. Ett slopat veto skulle därför göra det enklare för landsting att införa sprutbyten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *