LSS ska frigöra människan

Det har varit en, välbehövlig, debatt i UNT under våren om Uppsala kommuns arbete för att stödja personer med funktionsnedsättning. LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, var en stor framgång när den infördes 1994.

Men tillgänglighetsarbetet i Sverige har på många sätt gått för långsamt. För mig måste målet vara att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. När rättspraxis dock har snävat in tolkningen av LSS ställer det krav på mig som liberal att kämpa mer.

Jag vet att vi i Uppsala erbjuder ett i huvudsak välfungerande stöd till de grupper som har rätt till stöd enligt LSS. Med ökad valfrihet och insatser ger vi i de flesta fallen ett stöd som bidrar till självförverkligande. Men det finns definitivt utrymmer för förbättringar. Bland annat har vi de senaste åren etablerat ett allt för restriktivt förhållningssätt till vissa av de insatser man har rätt till enligt LSS. Eller som jag skrev i UNT idag:

Att VFN (nämnden för vuxna med funktionshinder) inte tog strid för de riktlinjer som förvaltningsrätten upphävt två gånger är också något som Folkpartiet kämpat för. Riktlinjerna höll enligt vår socialliberala utgångspunkt inte acceptabel nivå. Det krävs riktlinjer som säkerställer att alla alltid får beslut som är särskilt anpassade efter de unika behov och förutsättningar som finns i det enskilda fallet.

Rutinmässiga tidsbegränsningar och hänvisning till gammal begränsande praxis är inte Folkpartiets prioritering. Vi har högre ambitioner än så.

Min ingång i de förhandlingar som kommer när vi i VFN ska enas om nya riktlinjer är att de fullt ut ska respektera och syfta till att förverkliga den värdegrund som LSS har. Nämligen att se till att personer med funktionsnedsättning har rätt att vara precis som man är.

Bland annat vill jag se över hur rätten till ledsagning ser ut. Ledsagarservice är en förutsättning för många för att kunna ta del av det utbud som många av oss tar för givet.

Som liberal kan man inte vara för något annat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *