Ang resurscentrumet mot våld i nära relationer

Hade idag en debattartikel i UNT tillsammans med Mohamad Hassan (FP) om miljöpartiets smått hetsiga debattartikel härom månaden. Inledningsvis vill jag säga att det är lite märkligt av UNT att publicera den här artikeln nu. Debatten om resurscentrumet är mer eller mindre förbi nu. Det var mer än en månad sedan som VFN antog planen för att utveckla resurscentrumet.

Nåväl, till Miljöpartiet. Den debattartikel de publicerade förra månaden var smått obegriplig. Malena Ranch och Maria Gardfjell pekade på en del områden som det liggande förslaget till resurscentrum borde utvecklas på. Gott så. Problemet är bara att just dessa punkter föreslås i den utredning som Alliansen, under inflytande från Folkpartiet, beställde. Och det är åtminstone Folkpartiets uppfattning att resurscentrumet ska bli så bra som möjligt.

Men det konstiga är att Miljöpartiet enligt artikeln vill göra allt på en gång. Det problem som finns med det är att man då riskerar rasera det viktiga arbete som kommunen nu har byggt upp inom bl.a. kvinnoboendet Siri och inom Famnen. Om man ska bygga upp en ny verksamhet så måste man göra det med försiktighet.

Det verkade trots allt som att även Miljöpartiet inser det. För när resurscentrumet var uppe till omröstning i VFN i februari, då hade de inget alternativt förslag att lägga fram. Men vad kan man vänta sig av ett “Skriker högst, kräver mest”-parti. Det blir ju liksom inte helt trovärdigt till slut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *