Facket och ungdomsarbetslösheten

Skriver idag på SVT Debatt om ungdomsarbetslösheten och fackets roll i denna. Rubriksättningen är väl sådär, men den går an.

Min tes är att genom det rigida system med arbetsrättsliga regler och höga ingångslöner – som bland annat facket har kämpat fram – Sverige har, så har vi skapat ett system där unga strukturellt diskrimineras arbetsmarknaden.

Och det är inte så konstigt, ju högre löner (dvs högra kostnader för arbetsgivarna) och inflexibla system, desto mer rimligt blir det för en arbetsgivare att söka den där lite äldre tryggare personen. Ungdomarna blir alltså inte lika intressanta. Och detta skapar en stor ungdomsarbetslöshet och en desperation bland många unga. Som företagen utnyttjar.

Det är i det perspektivet Unionens inlägg i debatten om Phonehouse’s HUTLÖSA anställningsvillkor ska ses. Det är inte mer regler och mindre flexibilitet som löser det grundläggande problemet. Phonehouse’s arrogans mot unga är inte roten av problemet, det är symptomen på ett större.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *