Härdsmälta?

I sovjet fanns under en lång tid en tidning som hette Pravda. Tidningen var i praktiken en megafon förbehållen kommunistpartiet och endast information sanktionerad av statsmakten publicerades i den. Pravda var således fylld med politisk korrekt och förskönande information.

Detta tänker jag på nu på morgonen efter att ha läst DN debatt. För idag hävdar SNF, LRF och Tällberg foundation att vi inte ska låta Vattenfall satsa på kärnkraft. Det som är intressant är inte att man i vanlig ordning pekar på miljöhänsyn (radioaktivt avfall) utan att man slänger sig med ekonomiska och energiproduktionsargument. Det har dock inte påverkat stöd bland politiska bloggare som tydligen hellre tror på flumvisioner än siffror.

Författarna till debattartikeln hävdar att vi inte behöver kärnkraften eftersom vi ser en utbyggnad av vindkraft och att denna vindkraft är realistisk eftersom det “är möjligt att integrera upp till 30 TWh vindkraft i det svenska elsystemet och balansera variationerna med befintlig vattenkraft.”

Men vänta här nu. Svensk kärnkraft producerar ju 60 – 70 TWh om året! Det betyder ju att det saknas 30 – 40 TWh! Så även med artikelförfattarnas beräkningar så uppstår ett underskott av svensk elproduktion med närmare 40 TWh om bygger ny vindkraft enligt artikelns glädjekalkyler. Det vill säga ungefär vad alla reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn producerar sammanlagt. Sammanlagt!

Nu kan man visserligen bygga ännu mer vindkraft än glädjekalkylerna. Problemet är bara att man måste ha annan elproduktion för att balansera variationerna i denna vindkraft för att få en stabil elförsörjning. Det betyder på ren svenska att när det inte blåser så måste man kunna koppla in annan el. Hittills har vi gjort det med vattenkraft. Men den svenska vattenkraften kan som sagt bara kompensera 30 TWh vindkraft.

Vi riskerar alltså att få vänta på blåsiga dagar för att kunna använda tvättmaskinen (nåja, kanske lite överdrivet). Dessutom kan man fundera på om det ens är smart att ta vattenkraften i anspråk eftersom danskarna redan använder den svenska vattenkraften för att balansera sin vindkraft. Och om vi tar tillbaka den så måste danskarna hitta s.k. reglerkraft på annat sätt (läs olja). Så i praktiken står alltså valet mellan mer olja och mer kärnkraft. Hur var det nu med klimathotet?

Så inte nog med att artikelförfattarnas vision om vindkraften är otillräcklig, den kan inte heller byggas ut och samtidigt minska klimatpåverkan. Men det slutar inte där. Man menar nämligen också att kärnkraften är dyrare. Man hävdar att kärnkraften kostar ca 65 öre/kWh och vindkraften ca 50 öre/kWh (snitt). Men här har de bollat rejält med siffrorna.

Produktion av kärnkraftsel kostar enligt flera rapporter mellan 30-40 öre/kWh med skatter, avgifter och bidrag (själva produktionskostnaden är en bråkdel av denna och snarare 10 öre/kWh) medan vindkraft (land) kostar 35-60 öre/kWh. Och då undrar jag om vindkraftens kraftiga subventioner är helt medräknade.

Så, vi kan inte ersätta kärnkraften med vindkraft och vindkraft är inte billigare än kärnkraft. Gör om, gör rätt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *