Sjukförsäkringskarusellen fortsätter

Sjukförsäkringskarusellen fortsätter. Idag skrev det upplösta rödgröna samarbetet en gemensam debattartikel i DN där de presenterade en gemensam motion om just sjukförsäkringen.

Det första som stör mig med artikeln är att den är vilseledande. Liksom i motionen beskriver de sju skribenterna en situation med hemska människoöden och en situation där 70 000 svenskar utförsäkras. De presenterar sedan två åtgärder; 1) borttagande av tidsgränserna och 2) införande av en individuell prövning:

För det första behöver dagens absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen omgående ersättas med en individuell bedömning. Givetvis ska det vara tydligt att alla som kan ska komma tillbaka i arbete. Men det bör vara lika klart att människor som är sjuka och saknar arbetsförmåga ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

För det andra behövs en individuell prövning av arbetsförmågan som utgår från den sjukskrivnes situation, förutsättningar och möjligheter. Den individuella prövningen ska ersätta den tvingande prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

Den underförstådda poängen är att Alliansens sjukförsäkringsreform är ond. Det underförstådda budskapet är att 70 000 människor automatiskt stängs ute, undantas försörjning och lämnas på bar backe. Redan här kan man notera att Sahlin och Co vilseleder eftersom tidsgränserna idag inte är absoluta och att det idag redan finns individuella prövningar.

Men det riktigt vilseledande är att det upplösta rödgröna samarbetet inte finansierar stöd till fler personer. Om detta skrev jag redan i måndags. De rödgröna ökar nämligen budgetposterna som omfattar trygghetssystemen med blott 1.4%, och denna ökning ska gå till höjda tak i försäkringarna. D.v.s., ökningen ska gå till de som redan får pengar.

Vad blir då slutsatsen av detta? Jo, antingen så tänker sig de rödgröna att deras nya regler inte kommer återförsäkra de som utförsäkras – och därför infriar de inte sitt vallöfte. Eller så tänker sig de rödgröna att den nya individuella prövningen kommer mynna i att många omförsäkras ändå. D.v.s., att det inte var så illa som de själva påstod.

Eftersom det upplösta rödgröna samarbetet i sin budgetmotion i måndags inte föreslog några mer pengar till sjukförsäkringen så kan jag inte tolka ”För det andra behövs en individuell prövning av arbetsförmågan som utgår från den sjukskrivnes situation, förutsättningar och möjligheter” som att även denna kommer leda till att de flesta prövas mot arbetsmarknaden av arbetsförmedlingen. Det är alltså så man vill reformera “den sjukaste reformen någonsin.”

Jag kan komma till någon annan slutsats än att man är djupt oärlig.

Nåväl, detta var inte det som störde mig mest. Det som störde mig mest är hur närmare en fjärdedel av debattartikeln handlar om enskilda människor som ”hängs ut” med namn. Jag utgår från att dessa två personer har tillfrågats – något annat vore förfärligt. Men det är ändå illa! Särskilt när de nämns i en debattartikel som handlar om ett förslag som ändå tydligen inte innebär någon förändring.

Ja vad ska man säga, politik kan vara både hemskt och hemskare..

Jag tror att man alltid ska vara ödmjuk inför reformers utfall och att man hela tiden ska vara beredd att ompröva och utvärdera. Med anledning av de enskilda fall vi fick höra om i valrörelsen så var det rimligt att bl.a. Barbro Westerholm föreslog en utvärdering. Detta är att ta ansvar, men det är också något annat än vad de rödgröna nu föreslår. Folkpartiets ståndpunkt, som jag förstår den, är att täppa till de hål som finns och utvärdera sakligt för detta syfte. Det de rödgröna gör är att ropa högt och indignerat, men sedan föreslå något som inte förändrar.

Läs gärna också Mattias Lundbäck, som dock verkar tro att lägre ersättningsnivåer gör folk friskare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *