Romernas situation i Uppsala

Igår var jag på besök på Romano Zor här i Uppsala. Detta är ett projekt som Uppsala kommun finansierar i samarbete med EU och som kommunen bedriver bland annat i samverkan med olika romska föreningar.

Jag besökte projektet tillsammans med Maria Weimer och Cecilia Wikström (FP) och vi fick också lära oss en hel del intressant om romernas situation i Uppsala. Viljan bland de romska grupperna att komma ut i arbetslivet finns, men när 9 av 10 är arbetslösa är det uppenbart att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Och med den diskriminering som romer är utsatta för är arbetet för att integrera och stärka de romska familjerna mycket svårt men minst lika viktigt.

Men situationen är inte enbart bekymmersam här hemma i Uppsala och i Sverige. I DN kan man idag läsa att fransmännen har behandlat romerna “som djur“. Genom att rasera bosättningar försöker de franska myndigheterna få romerna att “frivilligt” lämna Frankrike. I grunden handlar det om att fransmännen försöker runda reglerna om fri rörlighet inom EU genom att hävda att romerna har lämna landet lika frivilligt som de kom till det. Hur det kan vara frivilligt när man har trakasserat och raserat liv är dock oklart.

Nu ska dock EU-kommissionen granska Frankrikes agerande och förhoppningsvis kommer de fram till att det är olagligt. Diskriminering på etniska grunder får aldrig vara tillåtet, framför allt inte enligt unionsrättsliga regler. Att, som Folkpartiet och EU-minister Birgitta Ohlsson har föreslagit, använda ekonomiska sanktioner mot medlemsstater som bryter de grundläggande fri- och rättigheterna kan också vara en framkomlig väg.

Som Cecilia Wikström sa igår: “Situationen för romer i Europa är illa, men den hade varit mycket värre om det inte var för EU.” Och med Maria Weimers förslag om en ungdomsledarakademi och en sanningskommission, som också delegationen för romska frågor har föreslagit, kan viktiga steg på en läknings- och integrationsprocess tas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *