Socialdemokraterna och euron

Det är mycket fegt av Socialdemokraterna att börja sväva på målet och använda krisen i Grekland för att hämta inrikespolitiska poänger. Antingen så vill man vara med eller så vill man det inte. Om Sven-Erik Österberg anser att det finns betydliga risker med ett medlemsskap, då borde han kanske säga att han är emot euron istället för att sprida ut dim-ridåer.

Faktum är att den kris som vi ser i Europa idag, och framför allt i Grekland, inte beror på euron. Detta verkar faktiskt också socialdemokraterna inse, varför skulle man annars sikta in sig på stabilitets- och tillväxtpakten. Indirekt säger ju Sven-Erik att det är bristande finansiell styrning och politik i medlemsländerna snarare än euron i sig det är fel på.

Men i vanlig ordning är man lite oärlig och utnyttjar politisk retorik för att vinna inhemska poänger. Folkpartiet är för att byta kronan mot euron och är det lika mycket nu som tidigare. Vi vänder inte kappan efter vinden utan står för våra idéer även när det blåser motvind. Och att euron idag skulle vara ett dåligt politiskt projekt kan vi ju annars bara fråga Estland om. Estland är nämligen på väg in i euron, as we speak.

Läs även Cecilia Malmström, och Olle Schmidt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *